Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/79095
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Сучасний стан захисту прав інтелектуальної власності в Україні
Authors Гришко, І.Ю.
Utkina, Maryna Serhiivna  
Keywords плагіат
плагиат
plagiarism
інтелектуальна власність
интеллектуальная собственность
intellectual property
Type Conference Papers
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/79095
Publisher Сумський державний університет
License In Copyright
Citation Гришко, І.Ю. Сучасний стан захисту прав інтелектуальної власності в Україні [Текст] / І.Ю. Гришко, М.С. Уткіна // Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції: у 2-х ч. (м. Суми, 21–22 травня 2020 р.) / редкол.: А.М. Куліш, О.М. Рєзнік. – Суми: СумДУ, 2020. – Ч.1. – С. 327-330.
Abstract Проблема плагіату мабуть є "хворобою" ХХІ століття, нашого сьогодення. Саме через побоювання бути суб’єктом плагіату більшість представників наукової спільноти з певним острахом відносяться до створення того чи іншого об’єкта права інтелектуальної власності. Аналізуючи законодавчу базу України, слід наголосити, що положенням Цивільного кодексу України щодо права інтелектуальної власності в частині захисту прав інтелектуальної власності значно відрізнялися від аналогічних положень, передбачених спеціальними законами України про інтелектуальну власність. Кожен з цих законів автономно визначав засоби захисту порушених прав, і як наслідок існувала колізія. Згодом у положеннях Цивільного кодексуУкраїни цей недолік був врахований, а саме всі норми про захист права інтелектуальної власності зосереджені у Загальній частині книги четвертої. Вони компактно згруповані та стосуються усіх об’єктів права інтелектуальної власності.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІП)

Views

Ukraine Ukraine
3

Downloads

Ukraine Ukraine
1

Files

File Size Format Downloads
Grishko_plagiarism.pdf 1,16 MB Adobe PDF 1

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.