Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/79096
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Адміністративно-правова охорона наукових творів
Authors Золота, Леся Володимирівна
Zolota, Lesya Volodymyrivna
Zolota, Lesya Volodymyrivna
Keywords науковий твір
научное произведение
scientific work
право інтелектуальної власності
право интеллектуальной собственности
intellectual property rights
адміністративно-правова охорона
административно-правовая охрана
administrative and legal protection
Type Conference Papers
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/79096
Publisher Сумський державний університет
License In Copyright
Citation Золота, Л.В. Адміністративно-правова охорона наукових творів [Текст] / Л.В. Золота // Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції: у 2-х ч. (м. Суми, 21–22 травня 2020 р.) / редкол.: А.М. Куліш, О.М. Рєзнік. – Суми: СумДУ, 2020. – Ч.1. – С. 330-333.
Abstract Основними ознаками адміністративно-правової охорони наукових творів, як об’єкта права інтелектуальної власності, є: 1) це елемент державного управління правових відносин, які виникають в процесі реалізації суб’єктами інтелектуальної власності своїх прав у сфері наукової діяльності; 2) здійснюється за допомогою адміністративно-правових засобів; 3) суб’єктом виступають органи публічного управління: державні органи загальної і спеціальної компетенції; установи, організації (правоохоронні органи, Верховна Рада України (Комітет з питань науки і освіти), Кабінет Міністрів України, Департамент розвитку сфери інтелектуальної власності при Міністерстві розвиткуекономіки, торгівлі та сільського господарства, організації колективного управління, Всесвітня організація інтелектуальної власності, тощо); 4) об’єктом адміністративно-правової охорони є авторські права на наукові дослідження і висновки, які викладені у наукових статтях, монографіях, тощо; 5) представлена системою правових заходів, які спрямовані на забезпечення прав автора на наукові твори.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІП)

Views

Ukraine Ukraine
2

Downloads

Ukraine Ukraine
1

Files

File Size Format Downloads
Zolota_copyright.pdf 1 MB Adobe PDF 1

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.