Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/79097
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Специфіка майнових і немайнових прав в системі права інтелектуальної власності
Authors Хрідочкін, А.В.
Keywords інтелектуальна власність
интеллектуальная собственность
intellectual property
майнові і немайнові права
имущественные и неимущественные права
property and non-property rights
Type Conference Papers
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/79097
Publisher Сумський державний університет
License In Copyright
Citation Хрідочкін, А.В. Специфіка майнових і немайнових прав в системі права інтелектуальної власності [Текст] / А.В. Хрідочкін // Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції: у 2-х ч. (м. Суми, 21–22 травня 2020 р.) / редкол.: А.М. Куліш, О.М. Рєзнік. – Суми: СумДУ, 2020. – Ч.1. – С. 341-346.
Abstract Право інтелектуальної власності виступає ключовою ланкою категорії "інтелектуальна власність". При цьому слід підкреслити, що мова йде про право інтелектуальної власності, а не традиційне право власності, між якими існують визначальні розбіжності. Якщо право власності спрямоване на панування власника над належними йому речами, а заборона втручання третіх осіб має при цьому додатковий, забезпечувальний характер, то право інтелектуальної власності забороняє використання третім особам результатів інтелектуальної творчої діяльності. До права інтелектуальної власності, на відміну від права власності, не можна застосовувати набуття за давністю, знахідкою, відчуженням (адже творець не втрачає повністю зв'язок з результатом своєї інтелектуальної творчої діяльності - він продовжує існувати у формі немайнового права творця) та приватизацією. Це право не можливо також припинити у зв’язку зі знищенням, реквізицією або конфіскацією об’єкта інтелектуальної власності.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІП)

Views

Ukraine Ukraine
4

Downloads

Ukraine Ukraine
6

Files

File Size Format Downloads
Khridochkin_intellectual_property.pdf 1,36 MB Adobe PDF 6

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.