Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/79098
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Проблеми врегулювання в Україні правовідносин у сфері трансферу технологій в умовах європейської інтеграції
Authors Ярошевська, Т.В.
Keywords трансфер технологій
трансфер технологий
technology transfer
державне регулювання
государственное регулирование
state regulation
Type Conference Papers
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/79098
Publisher Сумський державний університет
License In Copyright
Citation Ярошевська, Т.В. Проблеми врегулювання в Україні правовідносин у сфері трансферу технологій в умовах європейської інтеграції [Текст] / Т.В. Ярошевська // Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції: у 2-х ч. (м. Суми, 21–22 травня 2020 р.) / редкол.: А.М. Куліш, О.М. Рєзнік. – Суми: СумДУ, 2020. – Ч.1. – С. 346-349.
Abstract Трансфер технологій відіграє значну роль в економічному розвитку кожної провідної країни, в тому числі і в Україні. Безперечно, трансфер технологій як сучасний засіб впровадження інновацій на підприємстві надає можливість прискорити та вдосконалити процес виробництва, підняти рівень конкурентоспроможності товарів, а належне регулювання і фінансування цієї сфери в довгостроковій перспективі відкриває перед країнами можливість вийти у світові промислові лідери. У європейських країнах механізми трансферу технологій вже давно працюють і продовжують далі вдосконалюватися, тоді як в Україні цей процес ще знаходиться на стадії зародження і вимагає детального опрацювання. Тому Україні важливо вивчити досвід провідних європейських країн щодо правового врегулювання відносин у сфері передачі технологій і виявити позитивні напрацювання, які можна було б запозичити і закріпити у відповідному законодавстві нашої держави.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІП)

Views

Ukraine Ukraine
5

Downloads

Ukraine Ukraine
6

Files

File Size Format Downloads
Yaroshevska_technology_transfer.pdf 1 MB Adobe PDF 6

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.