Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/79099
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Щодо майнових прав інтелектуальної власності на комерційне найменування
Authors Русак, Г.В.
Золота, Леся Володимирівна
Zolota, Lesya Volodymyrivna
Zolota, Lesya Volodymyrivna
Keywords інтелектуальна власність
интеллектуальная собственность
intellectual property
комерційне найменування
коммерческое наименование
commercial name
Type Conference Papers
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/79099
Publisher Сумський державний університет
License In Copyright
Citation Русак, Г.В. Щодо майнових прав інтелектуальної власності на комерційне найменування [Текст] / Г.В. Русак, Л.В. Золота // Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції: у 2-х ч. (м. Суми, 21–22 травня 2020 р.) / редкол.: А.М. Куліш, О.М. Рєзнік. – Суми: СумДУ, 2020. – Ч.1. – С. 349-352.
Abstract Інтеграційний курс нашої держави до Європейського Союзу, процеси гармонізації вітчизняного законодавства зі законодавством ЄС та світовими стандартами вимагає більшої уваги до регулювання відносин в сфері інтелектуальної власності у нашій країні. Міжнародні стандарти у сфері інтелектуальної власності вимагають більш ефективного забезпечення правового захисту об’єктів інтелектуальної власності, до яких належить комерційне найменування. Комерційне найменування було предметом дослідження таких науковців Ю. Л. Бошицький, В. М. Крижна, В. М. Мартин, Л. Л. Тарасенко та інші. Особливо детально комерційне найменування,як предмет інтелектуальної власності розглядає Кривошеїна І. В. у своїй роботі "Фірмове найменування: регулювання та правова охорона за законодавством України".
Appears in Collections: Наукові видання (ННІП)

Views

Ukraine Ukraine
4

Downloads

Ukraine Ukraine
1

Files

File Size Format Downloads
Rwsak_commercial_name.pdf 1 MB Adobe PDF 1

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.