Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/79101
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Зобов’язання України відповідно до угоди про асоціацію з ЄС щодо торговельних марок
Authors Дегтяр, Р.О.
Pakhomov, Volodymyr Vasylovych
Keywords Європейський Союз
Европейский Союз
European Union
торговельна марка
торговая марка
trademark
Type Conference Papers
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/79101
Publisher Сумський державний університет
License In Copyright
Citation Дегтяр, Р.О. Зобов’язання України відповідно до угоди про асоціацію з ЄС щодо торговельних марок [Текст] / Р.О. Дегтяр, В.В. Пахомов // Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції: у 2-х ч. (м. Суми, 21–22 травня 2020 р.) / редкол.: А.М. Куліш, О.М. Рєзнік. – Суми: СумДУ, 2020. – Ч.1. – С. 355-358.
Abstract Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікована в 2014 р., містить широкий обсяг зобов’язань сторін у тому числі не оминаючи питання з охорони інтелектуальної власності [1]. Такі зобов’язання України перед Європейським Союзом полягають у поступовому та поетапному процесі реформ та адаптації законодавства в України до нормативно-правових актів ЄС, що є пріоритетною складовою такого процесу. У даній співпраці чималої уваги потребує саме сфера інтелектуальної власності через те, що держави члени Європейського Союзу забезпечують високий рівень правої охорони та реалізації прав у цій царині. На сьогодні положення українського законодавства щодо торговельних марок не забезпечує ефективного комплексного правового регулювання. Надійний захист даного об’єкту інтелектуальної власності в Україні дозволить відповідним суб’єктам, які запускають на ринок новий продукт, реалізовувати свої права в повному обсязі і збільшувати прибутки.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІП)

Views

Ukraine Ukraine
4

Downloads

Ukraine Ukraine
1

Files

File Size Format Downloads
Degtyar_trademark.pdf 1,08 MB Adobe PDF 1

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.