Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/79102
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Щодо питання протидії "патентному тролінгу"
Authors Chernadchuk, Oleksandr Viktorovych
Keywords інтелектуальна власність
интеллектуальная собственность
intellectual property
патентний тролінг
патентный троллинг
patent trolling
Type Conference Papers
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/79102
Publisher Сумський державний університет
License In Copyright
Citation Чернадчук, О.В. Щодо питання протидії "патентному тролінгу" [Текст] / О.В. Чернадчук // Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції: у 2-х ч. (м. Суми, 21–22 травня 2020 р.) / редкол.: А.М. Куліш, О.М. Рєзнік. – Суми: СумДУ, 2020. – Ч.1. – С. 358-360.
Abstract Питання протидії патентному тролінгу як одному з видів порушення прав на об’єкти інтелектуальної власності набуває актуального значення, що пов’язано зі швидким збільшенням кількості патентів, і, як наслідок, поширенням такого явища як патентний тролінг, існування якого нівелює ідею захисту інтелектуальної власності загалом. Згідно рейтингу World Intellectual Property Organization за патентною активністю в 2017 році Україна посіла 27 місце із 176 країн [1], випередивши при цьому Польщу, економіка якої у 4 рази перевищує українську за ВВП. В той же час, підписавши Угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом Україна взяла на себе ряд зобов’язань в тому числі в сфері інтелектуальної власності, зокрема щодо належного рівня захисту прав інтелектуальної власності та гармонізації національної системи охорони прав інтелектуальної власності. Зважаючи на зазначене, одним із головних завдань України є створення такої правової бази, яка б протидіяла появі патентного тролінгу та сприяла притягненню винних осіб до юридичної відповідальності. Протидія цьому негативному явищу додатково актуалізується потребою покращення інвестиційного клімату та євроінтеграційними процесами, що відбуваються.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІП)

Views

Ukraine Ukraine
4

Downloads

Ukraine Ukraine
5

Files

File Size Format Downloads
Chernadchuk_patent_trolling.pdf 904,28 kB Adobe PDF 5

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.