Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/79107
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Проблеми, шляхи і перспективи розвитку банківської системи в Україні
Authors Тихолаз, Н.Р.
Keywords банківська система
банковская система
banking system
Type Bachelous Paper
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/79107
Publisher Сумський державний університет
License Copyright not evaluated
Citation Тихолаз, Н.Р. Проблеми, шляхи і перспективи розвитку банківської системи в Україні [Текст]: робота на здобуття кваліфікаційного ступеня бакалавра; спец.: 072 – фінанси, банківська справа та страхування /Н.Р. Тихолаз; наук. керівник С.В. Похилько. – Суми: СумДУ, 2020. – 32 с.
Abstract Мета роботи – аналіз факторів, що впливають на поточний стан банківської системи України та визначення пріоритетів її подальшого розвитку. Предмет даної роботи - економічні відносини, що виникають та трансформуються в процесі функціонування банківської системи у сучасних умовах У першому розділі роботи досліджуються сучасні проблеми розвитку банківської системи, розглядаються виклики банківської системи у європейському контексті, аналізується вплив обмежень, викликаних пандемією на банківський сектор України. У другому розділі з використанням інструментарію кореляційно-регресійного аналізу досліджується стану розвитку банківського сектору України у сучасних умовах, встановлюються фактори кредитної активності в Україні, побудована та проаналізована відповідна регресійна модель У третьому розділі роботи проведений аналіз перспективи зростання прибутковості банківської діяльності та запропоновані пріоритети та шляхи подальшого розвитку банківської системи Результати, отримані в роботі, містять практичну значущість та можуть бути використані фінансовими інституціями.
Appears in Collections: Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти (ННІ ФЕМ)

Views

Ukraine Ukraine
3

Downloads

Ukraine Ukraine
1

Files

File Size Format Downloads
Fdn-61MP_Tyholaz_N.R._2020.pdf 482,62 kB Adobe PDF 1

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.