Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/79108
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Ліквідність комерційного банку
Authors Шульга, А.П.
Keywords ліквідність
ликвидность
liquidity
Type Bachelous Paper
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/79108
Publisher Сумський державний університет
License Copyright not evaluated
Citation Шульга, А.П. Ліквідність комерційного банку [Текст]: робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра; спец.: 072 – фінанси, банківська справа та страхування / А.П. Шульга; наук. керівник С.В. Похилько. – Суми: СумДУ, 2020. – 32 с.
Abstract Мета роботи – розглянути сучасні підходи до управління ліквідністю банку в контексті формування стратегії розвитку та забезпечення фінансової стійкості банку. Предмет даної роботи - економічні відносини, що виникають в процесі управління ліквідністю банку. У першому розділі роботи досліджуються еволюція категорії «ліквідність» та підходів до її розуміння та визначення, окремо розглядається ліквідність у структурі управління балансом банку. Другий розділ роботи присвячений методиці проведення оцінки ліквідності банку як результат балансування активами та пасивами банку. Також проведено оцінку ліквідності в комплексі показників фінансової стійкості банку. У третьому розділі ліквідність розглянута я специфічний банківський ризик по запропоновані напрямки його зменшення.
Appears in Collections: Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти (ННІ ФЕМ)

Views

Ukraine Ukraine
5

Downloads

Ukraine Ukraine
8

Files

File Size Format Downloads
Fz-61s_Shulga_A.P._2020.pdf 296,73 kB Adobe PDF 8

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.