Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/79114
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Особливості формування власних, позикових і залучених джерел коштів промислових підприємств
Authors Ватулка, А.В.
Keywords власні кошти
собственные средства
own funds
Type Bachelous Paper
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/79114
Publisher Сумський державний університет
License Copyright not evaluated
Citation Ватулка, А.В. Особливості формування власних, позикових і залучених джерел коштів промислових підприємств [Текст]: робота на здобуття кваліфікаційного ступеня бакалавра; спец.: 072 – фінанси, банківська справа та страхування / А.В. Ватулка; наук. керівник І.В. Басанцов. – Суми: СумДУ, 2020. – 29 с.
Abstract Фінансові ресурси організації, як відомо, діляться на власні і позикові. Позиковими ресурсами вважаються кредити, облігаційні позики, бюджетні асигнування. Внутрішні і зовнішні джерела формують ресурси компанії. Прибуток є головним внутрішнім джерелом, вона розподіляється за рішенням управлінських органів організації. Об’єкт дослідження – процес управління власними, позиковими та залученими коштами підприємства. Предмет дослідження – економічні відносини що виникають при формуванні та використанні капіталу підприємства. Методи дослідження – розрахунково-аналітичний, табличний, факторний аналіз. У першому розділі дипломної роботи аналізується теоретична сутність та змістовне наповнення поняття джерел фінансування підприємств. У другому розділі наведено теоретико-методологічний інструментарій управління фінансовими ресурсами підприємства. У третьому розділі розглянуто напрями вдосконалення системи управління власними та позиковими коштами підприємства. При написанні роботи використовувались матеріали періодичних видань, монографії, фінансова звітність.
Appears in Collections: Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти (ННІ ФЕМ)

Views

Ukraine Ukraine
5

Downloads

Ukraine Ukraine
6

Files

File Size Format Downloads
DRB_Fdn-61 gi_Vatulka_A.V._2020.pdf 497,05 kB Adobe PDF 6

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.