Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/79118
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Фінансування інвестиційної діяльності підприємств
Authors Близнюк, Ю.В.
Keywords інвестиції
инвестиции
investments
Type Bachelous Paper
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/79118
Publisher Сумський державний університет
License Copyright not evaluated
Citation Близнюк, Ю.В. Фінансування інвестиційної діяльності підприємств [Текст]: робота на здобуття кваліфікаційного ступеня бакалавра; спец.: 072 – фінанси, банківська справа та страхування / Ю.В. Близнюк; наук. керівник Л.С. Захаркіна. – Суми: СумДУ, 2020. – 23 с.
Abstract Кінцевим результатом фінансування інвестиційної діяльності компанії виступає формування інвестиційних ресурсів. При виборі того чи іншого джерела фінансового забезпечення інвестування, будь то зовнішні або внутрішні джерела, необхідно ґрунтуватися на необхідності досягнення найбільшого економічного ефекту. Об’єкт дослідження – процес формування фінансових інвестиційних ресурсів підприємства. Предмет дослідження – економічні відносини що виникають в процесі вибору джерел фінансування інвестиційної діяльності підприємства. Методи дослідження – розрахунково-аналітичний, табличний, коефіцієнтний аналіз. У першому розділі дипломної роботи аналізуються теоретичні основи механізмів залучення інвестиційних фінансових ресурсів. У другому розділі наведено аналіз сучасних джерел фінансування інвестиційної діяльності. У третьому розділі розглянуто сучасні принципи формування інвестиційної стратегії підприємства. Основою виконання роботи стали навчальні посібники, підручники, методичні матеріали з питань фінансового забезпечення інвестиційної діяльності підприємства з метою підвищення ефективності його діяльності.
Appears in Collections: Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти (ННІ ФЕМ)

Views

Ukraine Ukraine
5

Downloads

Ukraine Ukraine
6

Files

File Size Format Downloads
DRB_Fz-61s_Blyzniuk_Yu.V._2020.pdf 462,13 kB Adobe PDF 6

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.