Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/79119
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Оцінка фінансових ризиків на підприємстві
Authors Перець, І.Г.
Keywords фінансовий ризик
финансовый риск
financial risk
Type Bachelous Paper
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/79119
Publisher Сумський державний університет
License Copyright not evaluated
Citation Перець, І.Г. Оцінка фінансових ризиків на підприємстві [Текст]: робота на здобуття кваліфікаційного ступеня бакалавра; спец.: 072 – фінанси, банківська справа та страхування / І.Г. Перець; наук. керівник Л.С. Захаркіна. – Суми: СумДУ, 2020. – 26 с.
Abstract Фінансові ризики є однією зі складових механізмів підприємства, організації та інших суб'єктів господарської діяльності в ринковій економіці, а також багато економістів зараховують їх до спекулятивних ризиків, які можуть спричинити за собою як і втрати, так і прибуток. При раціональному і спільне використання заходів якісного і кількісного оцінок фінансового ризику можна досягти ефективного управління фінансовими ризиками. Об’єкт дослідження – фінансові ризики як об’єктивне економічне явище. Предмет дослідження – економічні відносини що виникають в процесі управління фінансовими ризиками. Методи дослідження – розрахунково-аналітичний, табличний, факторний аналіз. У першому розділі дипломної роботи аналізується змістовне наповнення понятя фінансовго ризику. У другому розділі розглядаються технології оцінювання та управління фінансовими ризиками в ринковій економіці. У третьому розділі наведені сучасні методи нейтралізації фінансових ризиків. При написанні роботи були використані навчально-методичні матеріали, періодичні видання з питань управління фінансовими ризиками. В ролі інформаційних джерел використовувались матеріали періодичних видань, статистична інформація та інші джерела.
Appears in Collections: Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти (ННІ ФЕМ)

Views

Ukraine Ukraine
4

Downloads

Ukraine Ukraine
5

Files

File Size Format Downloads
DRB_Fz-61s_Perets_I.H._2020.pdf 388,33 kB Adobe PDF 5

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.