Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/79121
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Ефективність управління основними виробничими фондами: фінансові наслідки, інструменти і стимули
Authors Кузьмик, В.О.
Keywords основні фонди
основные фонды
fixed assets
Type Bachelous Paper
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/79121
Publisher Сумський державний університет
License Copyright not evaluated
Citation Кузьмик, В.О. Ефективність управління основними виробничими фондами: фінансові наслідки, інструменти і стимули [Текст]: робота на здобуття кваліфікаційного ступеня бакалавра; спец.: 072 – фінанси, банківська справа та страхування / В.О. Кузьмик; наук. керівник І.Й. Плікус. – Суми: СумДУ, 2020. – 27 с.
Abstract Основні фонди є невід'ємною складовою діяльності організації, що безпосередньо впливає на можливість отримання запланованих результатів. Рівень використання потужності, умови експлуатації, ступінь фізичного, морального зносу основних фондів відносяться до чинників, що визначають продуктивність економічного суб'єкта в цілому, а також значення фінансових показників його функціонування. Метою даної роботи є дослідження ефективності управління основними фондами підприємств. Об’єкт дослідження – процес прийняття управлінських рішень в сфері ефективного використання основних фондів підприємства. Предмет дослідження – економічні відносини що виникають при управлінні основними виробничими фондами підприємства. Методи дослідження – розрахунково-аналітичний, табличний, факторний аналіз. У першому розділі дипломної роботи аналізується структура основних фондів підприємства. У другому розділі розглядаються методи управління основними фондами підприємства. У третьому розділі наведені сучасні напрями підвищення ефективності використання основних фондів підприємства. При написанні роботи використовувались матеріали періодичних видань, монографії, фінансова звітність.
Appears in Collections: Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти (ННІ ФЕМ)

Views

Ukraine Ukraine
4

Downloads

Ukraine Ukraine
1

Files

File Size Format Downloads
DRB_Fdn-61b_Kuzmyk_V.O._2020.pdf 538,46 kB Adobe PDF 1

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.