Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/79123
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Податкова система України і проблеми її реформування
Authors Антонович, А.І.
Keywords податкова система
налоговая система
the tax system
Type Bachelous Paper
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/79123
Publisher Сумський державний університет
License Copyright not evaluated
Citation Антонович, А.І. Податкова система України і проблеми її реформування [Текст]: робота на здобуття кваліфікаційного ступеня бакалавра; спец.: 072 – фінанси, банківська справа та страхування / А.І. Антонович; наук. керівник Л.С. Захаркіна. – Суми: СумДУ, 2020. – 23 с.
Abstract Актуальність теми. Україна, поставивши собі за мету стати повноправним учасником європейського співтовариства, як і раніше, переслідує в якості основних завдань - побудова справедливої і ефективної податкової системи, забезпечення її ясності, прозорості та стабільності, які є найважливішими умовами підвищення підприємницької та інвестиційної активності, економічного прогресу та успішного інтегрування нашої економіки в світову. Об’єкт дослідження – процес становлення та функціонування податкової системи України. Предмет дослідження – економічні відносини що виникають при здійсненні фіскальних операцій на рівні держави чи суб’єктів господарювання. Методи дослідження – Використовуються такі загальні методи наукового пізнання як аналіз, синтез, узагальнення та інші. У першому розділі дипломної роботи аналізуються теоретичні основи функціонування податкової системи України. У другому розділі наведено аналіз стану системи оподаткування в Україні. У третьому розділі розглянуто удосконалення процедури адміністрування податків.
Appears in Collections: Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти (ННІ ФЕМ)

Views

Ukraine Ukraine
5

Downloads

Ukraine Ukraine
1

Files

File Size Format Downloads
Fdn-61gl_Antonovych_A.I._2020.pdf 332,32 kB Adobe PDF 1

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.