Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/79241
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Корекція фізичного стану студенток засобами сучасних фітнес-технологій
Authors Petrenko, Nataliia Volodymyrivna  
ORCID http://orcid.org/0000-0002-8563-8606
Keywords аквафітнес
аквафитнес
aqua fitness
сучасні фітнес-технології
современные фитнес-технологии
modern fitness technologies
рухова активність
двигательная активность
motor activity
Type Conference Papers
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/79241
Publisher Сумський державний університет
License In Copyright
Citation Петренко, Н.В. Корекція фізичного стану студенток засобами сучасних фітнес-технологій [Текст] / Н.В. Петренко // Інноваційні технології в системі підвищення кваліфікації фахівців фізичного виховання і спорту: тези доповідей VIІ Міжнародної науково-методичної конференції (м. Суми, 16–17 квітня 2020 р.). – Суми: СумДУ, 2020. – С. 127-130.
Abstract Проблема пошуку ефективних і сучасних засобів для покращення стану здоров'я молодого покоління є актуальним питанням, особливо в умовах сьогодення. Чисельні наукові дослідження переконливо доводять про існуючу проблему і вказують про тривалу тенденцію щодо зниження рівня фізичної підготовленості, здоров'я і фізичного стану молоді. Однією з основних причин такого становища є дефіцит рухової активності як учнівської так і студентської молоді, що негативно впливає на їх фізичний розвиток, фізичний стан, та працездатність (Андрєєва, 2014; Т. Круцевич; О. Марченко, 2017). Сучасне поєднання різноманітних форм занять із фізичного виховання, використання інноваційних видів та фітнес-програм, дозволить ефективно вирішувати поставлені цілі й завдання, та сприяти повноцінному, гармонійному розвитку особистості. Мета дослідження: обґрунтувати методику занять з аквафітнесу з використанням системи Табата для корекції фізичного стану студенток. Виклад матеріалу дослідження. Аналіз наукової літератури показав, що одним із популярних видів занять серед студенток, є заняття за різними видами сучасного фітнесу. Наразі фітнес розглядається як сукупність сучасних форм оздоровчої рухової активності людини, що дозволяє позитивно впливати на її загальний стан [1].
Appears in Collections: Наукові видання (НН МІ)

Views

Australia Australia
1
China China
18
Germany Germany
1
Greece Greece
1
Ireland Ireland
81
Italy Italy
1
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
802
United Kingdom United Kingdom
402
United States United States
4206
Unknown Country Unknown Country
1

Downloads

Czechia Czechia
1
Germany Germany
40
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
4206
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
4207

Files

File Size Format Downloads
Petrenko_fitness.pdf 900,51 kB Adobe PDF 8456

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.