Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/79242
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Особливості планування тренувального процесу студентської команди з міні-футболу
Authors Ostapenko, Yurii Oleksandrovych
Безрук, Б.А.
Keywords фізичне виховання студентів
физическое воспитание студентов
physical education of students
міні-футбол
мини-футбол
mini football
спортивні ігри
спортивные игры
sports games
Type Conference Papers
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/79242
Publisher Сумський державний університет
License In Copyright
Citation Остапенко, Ю.О. Особливості планування тренувального процесу студентської команди з міні-футболу [Текст] / Ю.О. Остапенко, Б.А. Безрук // Інноваційні технології в системі підвищення кваліфікації фахівців фізичного виховання і спорту: тези доповідей VIІ Міжнародної науково-методичної конференції (м. Суми, 16–17 квітня 2020 р.). – Суми: СумДУ, 2020. – С. 123-126.
Abstract Одним із найголовніших пріоритетів процесу фізичного виховання у закладах вищої освіти є зміцнення здоров’я студентської молоді. Сьогодні фізичне виховання студентів у закладах вищої освіти на жаль, далеке від досконалості, тому методика організації проведення секційних занять потребує постійного вдосконалення, при плануванні програм підготовки студентських команд потребує необхідності враховувати особливості навчального процесу студентів. Удосконалення системи багаторічної спортивної підготовки студента у різних ігрових видів спорту й дотепер залишається однією з найбільш актуальних проблем теорії та методики спортивного тренування [1, 2]. Для досягнення максимальної ефективності ігрової діяльності студентської команди з футболу потрібно чітко планувати її навчально тренувальний процес, враховуючи значну кількість різнобічних обставин: специфіку складу контингенту, психофізіологічні особливості кожного гравця, рівень фізичної, техніко-тактичної підготовленості, календаря змагань, та інше. Сьогодні також дуже важливо враховувати матеріально-технічну базу, інвентар, матеріальне забезпечення команди, можливість харчування, повноцінного відпочинку, тощо. Планування тренувального процесу є основою роботи викладача фізичного виховання. В останні часи удосконалення тренувального процесу підготовки студентських команд з міні-футболу відбувається за рахунок новітніх форм організації і проведення занять, використовування сучасних програм, засобів і методів спортивного тренування, але на наш погляд недостатня увага при плануванні тренувальних занять студентів приділяється особливостям життя і навчання студентів, які займаються мініфутболом, що і є актуальним. Така інформація необхідна для з’ясування шляхів покращення процесу викладання фізичного виховання у ЗВО та залучення студентської молоді до занять іншими видами спорту.
Appears in Collections: Наукові видання (МІ)

Views

China China
1
Czechia Czechia
1
Estonia Estonia
1
Germany Germany
202
Greece Greece
1
Lithuania Lithuania
1
Poland Poland
1
Russia Russia
1
Slovenia Slovenia
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
2223
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1005
Unknown Country Unknown Country
1

Downloads

Lithuania Lithuania
1
Russia Russia
1
Ukraine Ukraine
3445
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1

Files

File Size Format Downloads
Ostapenko_mini_football.pdf 922,27 kB Adobe PDF 3449

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.