Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/79300
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Інтернет-маркетинг підприємства малого бізнесу (на прикладі салону краси)
Authors Коваленко, А.С.
Keywords маркетинг
marketing
комплекс маркетингу
комплекс маркетинга
marketing complex
конкурентоспроможність
конкурентоспособность
competitiveness
маркетингове середовище
маркетинговая среда
marketing environment
Інтернет маркетинг
Интернет маркетинг
Internet marketing
Type Bachelous Paper
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/79300
Publisher Сумський державний університет
License Copyright not evaluated
Citation Коваленко, А.С. Інтернет-маркетинг підприємства малого бізнесу (на прикладі салону краси) [Текст]: робота на здобуття кваліфікаційного ступеня бакалавра; спец.: 075 - маркетинг / А.С. Коваленко; наук. керівник О.С. Тєлєтов. - Суми: СумДУ, 2020. - 63 с.
Abstract Маркетингова діяльність салону краси. Дипломна робота складається з трьох розділів. Об’єкт дослідження – салон краси «ПП Коваленко» У роботі розглядаються теоретичні основи маркетингової діяльності підприємств, проаналізовано маркетингову діяльність салону краси . Досліджено маркетингове середовище підприємства та його комплекс маркетингу за допомогою таких методів як конкурентний аналіз, SWOT-аналіз, визначення лояльності клієнтів за допомогою анкетування. Пропонуються основні напрями удосконалення маркетингової діяльності салону краси шляхом розробки рекомендацій щодо удосконалення комунікативної політики шляхом розробки рекламної кампанії, запропоновано заходи зі просування салону краси в Інтернеті.
Appears in Collections: Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти (ННІ ФЕМ)

Views

China China
1
Germany Germany
143015
Greece Greece
1
Hungary Hungary
1
Lithuania Lithuania
1044744
Poland Poland
1338
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
1044746
United Kingdom United Kingdom
283
United States United States
27951

Downloads

Germany Germany
1
Lithuania Lithuania
1044745
Poland Poland
1339
Ukraine Ukraine
1044747
United Kingdom United Kingdom
1

Files

File Size Format Downloads
Kovalenko_bachelor.pdf 7,15 MB Adobe PDF 2090833

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.