Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/79539
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Основи токсикології та нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище
Authors Ablieieva, Iryna Yuriivna
Drozdova, Olha Serhiivna
Keywords токсичність
токсичность
toxicity
екологічна безпека
экологическая безопасность
ecological safety
якість довкілля
качество окружающей среды
quality of the environment
Type Learning Object
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/79539
Publisher Сумський державний університет
License Copyright not evaluated
Citation Аблєєва, І.Ю. Основи токсикології та нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище [Електронний ресурс]: конспект лекцій / І.Ю. Аблєєва, О.С. Дроздова. — Електронне видання каф. Екології та природозахисних технологій. — Суми: СумДУ, 2020. — 260 c.
Abstract Екологічна токсикологія – це нова галузь науки про довкілля, яка виникла на етапі усвідомлення людиною необхідності формування знань про коливання і зміни стану місця її існування під впливом великої кількості чужорідних речовин (ксенобіотиків). Предметом вивчення екотоксикології є властивості токсикантів, їхній вплив на світ живої природи та характер патологічних змін у довкіллі за допомогою патогенних змін в окремому організмі (тканинах, органах) та співтовариствах. Об’єкт вивчення екотоксикології – переважно системи надорганізмового рівня, які зазнають впливу токсикантів. Основне завдання екологічної токсикології - це розроблення теоретичних основ й основних концепцій взаємодії природних екосистем у продуктивній діяльності людини.
Appears in Collections: Навчальні та наукові видання видавництва СумДУ

Views

Ukraine Ukraine
24

Downloads

Ukraine Ukraine
21

Files

File Size Format Downloads
Ableeva.pdf 2,15 MB Adobe PDF 21

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.