Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/79887
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Аналіз та оцінка ймовірності банкрутства підприємства
Authors Кумейко, В.К.
Keywords банкрутство підприємств
банкротство предприятий
bankruptcy of enterprises
структурно-динамічний аналіз
структурно-динамический анализ
structural and dynamic analysis
фінансові стійкість
финансовые устойчивость
financial stability
Type Bachelous Paper
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/79887
Publisher Сумський державний університет
License Copyright not evaluated
Citation Кумейко, В.К. Аналіз та оцінка ймовірності банкрутства підприємства [Текст]: робота на здобуття кваліфікаційного ступеня бакалавра; спец.: 076 - підприємництво, торгівля та біржова діяльність / В.К. Кумейко; наук. керівник О.А. Лукаш. - Суми: СумДУ, 2020. - 81 с.
Abstract В даній кваліфікаційній роботі об’єктом дослідження є приватне підприємство «Будівельник-газ», яке надає газопровідні та монтажні послуги населенню, а предметом є фінансовий стан організації та таке економічне явище як банкрутство. Метою роботи є апробація моделей визначення ризику банкрутства на українських підприємствах, дослідження стану підприємства за допомогою різних економічних показників та визначення антикризового управління для покращення стану компанії. Теоретико-методологічну основу роботи становлять моделі вітчизняних та зарубіжних для аналізу стану підприємства та ймовірності настання банкрутства. Для досягнення поставленої мети було використано наступні методи дослідження : табличний – для представлення результатів характеристики ризику банкрутства аналізованих підприємств; метод аналізу – для визначення особливостей застосування та властивостей моделей в умовах перехідної економіки; теоретичне узагальнення – для обґрунтування переліку фінансових показників та факторів, що відображають дійсний стан підприємства.
Appears in Collections: Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти (ННІ ФЕМ)

Views

China China
1
Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
604
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
401

Downloads

Finland Finland
1010
Germany Germany
1
Russia Russia
1
Ukraine Ukraine
605
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1

Files

File Size Format Downloads
Kumeiko_bak_rob.pdf 1,01 MB Adobe PDF 1619

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.