Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/80048
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Оцінка впливу мотивації робітників на результати економічної діяльності підприємства
Authors Кравченко, Д.М.
Keywords мотив
motive
система мотивації
система мотивации
motivation system
методи мотивації
методы мотивации
methods of motivation
Type Bachelous Paper
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/80048
Publisher Сумський державний університет
License Copyright not evaluated
Citation Кравченко, Д.М. Оцінка впливу мотивації робітників на результати економічної діяльності підприємства [Текст]: робота на здобуття кваліфікаційного ступеня бакалавра; спец.: 051 - економіка / Д.М. Кравченко; наук. керівник О.М. Маценко. - Суми: СумДУ, 2020. - 59 с.
Abstract У першому розділі роботи «Оцінка впливу мотивації робітників на результати економічної діяльності підприємства» аналізуються основні системи та методи мотивації, порівнюються досвіди різних країн щодо винагороди, як стимулу трудової діяльності, їх недоліки і переваги. У другому розділі роботи «Методичні основи формування економічного механізму мотивації робтіників» розглянуто взаємозв’язок мотивів та стимулів трудової діяльності, розкрита заробітна плата, як основний стимул трудової діяльності і висвітлено економічні основи регулювання державою стимулів діяльності робітника. У третьому розділі роботи «Економічний аналіз результатів господарської діяльності підприємства (цеху) в результаті впровадження економічного механізму мотивації робітників» приведені розрахунки економічної ефективності від впровадження організаційних заходів в цеху виготовлення хлібопекарських дріжджів.
Appears in Collections: Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти (ННІ ФЕМ)

Views

China China
133
Greece Greece
270
Lithuania Lithuania
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
1413
United Kingdom United Kingdom
10452
United States United States
268

Downloads

Finland Finland
1
France France
6269
Germany Germany
4180
Hungary Hungary
1
Lithuania Lithuania
1
Poland Poland
4181
Turkey Turkey
1
Ukraine Ukraine
6271
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
2090

Files

File Size Format Downloads
Kravchenko_bak_rob.pdf 826,17 kB Adobe PDF 22996

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.