Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/80222
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Аналіз найбільш поширених схем уникнення оподаткування економічними суб'єктами в Україні
Authors Kobushko, Yana Volodymyrivna
Майборода, О.В.
Keywords тіньова економіка
теневая экономика
shadow economy
схема уникнення від оподаткування
схема уклонения от уплаты налогов
tax avoidance scheme
Type Conference Papers
Date of Issue 2018
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/80222
Publisher Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
License Copyright not evaluated
Citation Кобушко, Я.В. Аналіз найбільш поширених схем уникнення оподаткування економічними суб'єктами в Україні [Текст] / Я.В. Кобушко, О.В. Майборода // Національні особливості та світові тенденції управління та адміністрування на макро-, мезо- і мікрорівнях економіки: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції: у 2-х ч. (м. Дніпро, 9-10 листопада 2018р.). - Дніпро: ПДАБА, 2018. - Ч. 2. - С. 85–88.
Abstract Досліджено, що тіньова економіка в Україні набуває стрімкого поширення та загрожує не лише економічній, а й національній безпеці держави. У контексті економічної безпеки України актуальною проблемою є тінізація економіки через схеми уникнення оподаткування економічними суб’єктами. Проаналізовано переваги та недоліки використання офшорних юрисдикцій в процесі уникнення сплати податків.
Доказано, что теневая экономика в Украине приобретает стремительного распространения и угрожает не только экономической, но и национальной безопасности государства. В контексте экономической безопасности Украины актуальной проблемой является тенизация экономики через схемы ухода от налогообложения экономическими субъектами. Проанализированы преимущества и недостатки использования оффшорных юрисдикций в процессе ухода от уплаты налогов.
It is studied that the shadow economy in Ukraine is rapidly spreading and threatens not only economic but also national security. In the context of economic security of Ukraine, the current problem is the shadowing of the economy through tax avoidance schemes by economic entities. The advantages and disadvantages of using offshore jurisdictions in the process of tax avoidance are analyzed.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ ФЕМ)

Views

Ukraine Ukraine
14

Downloads

Ukraine Ukraine
13

Files

File Size Format Downloads
Kobushko_tax_avoidance_scheme.pdf 184,24 kB Adobe PDF 13

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.