Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/80679
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Прогнозування соціально-економічного розвитку України з урахуванням впливу тіньових схем виведення капіталу
Authors Kuzmenko, Olha Vitaliivna  
Boiko, Anton Oleksandrovych  
Bozhenko, Viktoriia Volodymyrivna  
Keywords тіньова економіка
теневая экономика
shadow economy
прогнозування
прогнозирование
forecasting
соціально-економічний розвиток
соцыально-экономическое развитие
socio-economic development
теорема Брайна-Майєра
теорема Брайна-Маера
Bryn-Mayer's theorem
регресійний аналіз
регрессионный анализ
regression analysis
Type Article
Date of Issue 2018
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/80679
Publisher Житомирський державний технологічний університет
License Copyright not evaluated
Citation Кузьменко, О.В. Прогнозування соціально-економічного розвитку України з урахуванням впливу тіньових схем виведення капіталу [Текст] / О.В. Кузьменко, А.О. Бойко, В.В. Боженко // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: економіка, управління та адміністрування. – 2018. – № 4(86). – С.8-14
Abstract Тіньові тенденції в економіці стали однією з головних проблем світової спільноти, що створюють умови для появи нових загроз національній безпеці держави, а також уповільнення темпів соціально-економічного розвитку. Обґрунтовано, що найбільш поширеними каналами тінізації доходів суб’єктів господарювання в Україні є ухилення або уникнення оподаткування (фіскальний канал) та виведення коштів закордон (інвестиційний канал). Авторами запропоновано науково-методичний підхід для оцінювання майбутнього впливу нелегальних схем ведення бізнесу через інвестиційний та податковий механізми на соціально-економічний розвиток України. Даний підхід дозволяє спрогнозувати ймовірні показники соціально-економічного розвитку країни при збереженні існуючих тенденцій розвитку тіньової економіки, а також визначити кількісні значення необхідного рівня зменшення показників, які спричиняють активізацію використання нелегальних схем, що дозволить досягти необхідних цільових показників соціально-економічного розвитку України. Для формалізації взаємозв’язку показників соціально-економічного розвитку від характеристики нелегальних схем ведення бізнесу використано систему одночасних лінійних багатофакторних регресійних рівнянь. Визначено рівень відхилення прогнозних показників соціально- економічного розвитку України від цільових орієнтирів, зумовлених дією нелегальних схем ведення бізнесу через інвестиційний та податковий механізми. Крім цього, кількісно визначено необхідний рівень зменшення показників характеристики нелегальних схем ведення бізнесу з метою досягнення цільових показників соціально-економічного розвитку держави
The shadow trends in the economy have become one of the main problems of the international society, which creates conditions for new threats to the national security and social and economic recession. It is substantiated that the most common channels of shadowing of business entities incomes in Ukraine are evasion or avoidance of taxation (fiscal channel) and withdrawal of funds abroad (investment channel). The authors proposed a scientific methodological approach to forecast the impact of illegal financial flows on the socio-economic development in Ukraine. For the formalization of the relationship between indicators of socio-economic development and the characteristics of illegal financial flows, a system of simultaneous linear multifactor regression equations is used. The level of deviation of forecasting indicators of Ukraine's socio-economic development from the target benchmarks due to the effect of illegal financial flows is determined. In addition, the necessary level of indicators which characterize illegal financial flow is quantitatively determined in order to achieve the target indicators of the socio-economic development of the state
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

Greece Greece
1
Lithuania Lithuania
1
Russia Russia
88
Ukraine Ukraine
2576
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
9893
Unknown Country Unknown Country
354

Downloads

Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
2573
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
6872

Files

File Size Format Downloads
Kuzmenko_forecasting_paper.pdf 823,75 kB Adobe PDF 9447

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.