Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/81121
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Науково-дослідна діяльність як інструмент позиціонування ЗВО в умовах становлення інформаційної економіки
Authors Zaitseva, Stanislava Stanislavivna  
Keywords науково-дослідна діяльність
научно-исследовательская деятельность
research activities
Type Conference Papers
Date of Issue 2018
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/81121
Publisher Чернігівський національний технологічний університет
License Copyright not evaluated
Citation Зайцева, С. С. Науково-дослідна діяльність як інструмент позиціонування ЗВО в умовах становлення інформаційної економіки. Конкурентоспроможність вищої освіти України в умовах інформаційного суспільства : зб. тез І Міжнар. наук.-практ. конф., м. Чернігів, 9 листопада 2018 р. Чернігів, 2018. С 56-57.
Abstract В умовах конкурентної боротьби на ринку освітніх послуг заклади вищої освіти (скорочено – ЗВО) усе більше уваги звертають на такий аспект позиціонування у соціокомунікаційному просторі, як імідж. Зрозуміло, що конкурентоспроможним вважається той ЗВО, у якого найбільш привабливий імідж.
Appears in Collections: Наукові видання (ІФСК)

Views

China China
1
Greece Greece
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
23
Ukraine Ukraine
18
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
87

Downloads

Ukraine Ukraine
14
United Kingdom United Kingdom
1

Files

File Size Format Downloads
Zaitseva_naukovo-doslidna.pdf 2,35 MB Adobe PDF 15

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.