Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/81301
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Система керування відділенням розкладання виробництва двуокису титану
Authors Гурин, В.С.
Keywords двоокис титану
двуокись титана
titanium dioxide
розкладання
разложение
decomposition
система управління
система управления
control system
Type Masters thesis
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/81301
Publisher Сумський державний університет
License Copyright not evaluated
Citation Гурин, В.С. Система керування відділенням розкладання виробництва двуокису титану [Текст]: робота на здобуття освітнього ступеня магістр; спец.: 151 – автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології / В.С. Гурин; наук. керівник О.Ю. Журавльов. – Суми: СумДУ, 2020. – 90 с.
Abstract Робота присвячена вивченню системи управління технологічним процесом відділення розкладу. Розглянуті основні принципи роботи системи управління, загальна схема виробництв пігментної і спеціальних марок двоокису титану. Досліджена динаміка об'єкта управління, динаміка об'єкта управління при заданому впливі і динаміка поведінки АСР в реакторі розкладання температури суміші на виході з ємності в різних ситуаціях при різних параметрах налаштування регулятора, пропускної здатності клапанів і законах регулювання.
Appears in Collections: Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти (ЕлІТ)

Views

China China
1
Germany Germany
1
Greece Greece
1
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
35
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
113

Downloads

Norway Norway
40
Romania Romania
1
Ukraine Ukraine
154
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
155

Files

File Size Format Downloads
Gurin_mag_rob.pdf 2,75 MB Adobe PDF 351

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.