Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/81881
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Збутова політика підприємства
Authors Прусс, Є. М.
Keywords збут
сбыт
marketing
номенклатура
nomenclature
доходи
доходы
income
витрати
расходы
costs
фінансові результати
финансовые результаты
financial results
Type Masters thesis
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/81881
Publisher Сумський державний університет
License Copyright not evaluated
Citation Прусс, Є. М. Збутова політика підприємства: робота на здобуття освітнього ступеня магістра : спец. 075 - маркетинг / наук. кер. О. С. Квілінський. Суми : Сумський державний університет, 2020. 130 с.
Abstract Об’єкт дослідження – Філія «Ніжинський елеватор» СТОВ «Дружба Нова» Мета і завдання дослідження. На сьогоднішній день реалії ринкової економіки визначили велику кількість проблем. Однією з таких, причому найбільш актуальною, є проблема збуту продукції. У даній роботі будуть розглянуті теоретичні питання по формах і етапах збутової політики, вплив зовнішніх і внутрішніх чинників на організацію збутової діяльності підприємства. Також розглянемо аналіз збутової діяльності на прикладі ФІЛІЇ «Ніжинський елеватор» СТОВ «Дружба-Нова», також будуть розроблені та представлені заходи по удосконаленню збутової політики підприємства. Методи дослідження. Методологічною основою даного дослідження є наукові концепції та теоретичні розробки вітчизняних та зарубіжних вчених в області аналізу діяльності підприємств, маркетингу. Результати, одержані в роботі, містять новизну, що полягає у авторському підході щодо застосування базових теоретичних положень підприємства та використанні на практиці конкретного підприємства – Філії «Ніжинський елеватор» СТОВ «Дружба Нова». Результати роботи можуть бути використані вітчизняними підприємствами при здійсненні власних маркетингових досліджень.
Appears in Collections: Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти (ННІ ФЕМ)

Views

China China
1
Greece Greece
1
Lithuania Lithuania
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
280
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
564
Unknown Country Unknown Country
851

Downloads

Australia Australia
1704
China China
84
France France
864
Germany Germany
864
Japan Japan
857
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
1
Romania Romania
1
Russia Russia
283
Ukraine Ukraine
1706
United Kingdom United Kingdom
861
United States United States
857

Files

File Size Format Downloads
Pryss_master.pdf 11,16 MB Adobe PDF 8083

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.