Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/820
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Вплив ступеню дисперсності кристалітів на параметри електропереносу металевих матеріалів
Authors Bilous, Olena Anatoliivna  
Protsenko, Ivan Yukhymovych  
Chornous, Anatolii Mykolaiovych  
ORCID http://orcid.org/0000-0003-2288-4030
http://orcid.org/0000-0003-3351-9303
http://orcid.org/0000-0002-5009-5445
Keywords внутрішній розмірний ефект
температурний коефіцієнт опору
тонкі плівки
внутренний размерный эффект
температурный коэффициент сопротивления
тонкие пленки
internal dimension effect
temperature coefficient of resistance
thin films
Type Article
Date of Issue 2003
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/820
Publisher Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
License
Citation Білоус, О.А. Вплив ступеню дисперсності кристалітів на параметри електропереносу металевих матеріалів [Текст] / О.А. Білоус, І.Ю. Проценко, А.М. Чорноус // Фізика і хімія твердого тіла. Т. 4, № 1 (2003) с. 48-57.
Abstract У роботі встановлено закономірності внутрішнього ефекту в електрофізичних властивостях металевих матеріалів (плівки товщиною до 400-600 нм та дроти) з Cu, Ni та Мо, які мають різний ступень дисперсності кристалітів у інтервалі проміжних температур. Розрахунок параметрів електропереносу проводився на основі лінеаризованої, ізотропної моделей Тельє-Тоссе-Пішара, моделі Ухлінова-Косаківської, та асимптотичних співвідношень теорії Майядаса-Шатцкеса. Для обробки даних експерименту у дротах були використані формули Дінгла, Нордгейма та Ухлінова-Косаківської. Проведено порівняння та узагальнення отриманих результатів.Показано, що величина коефіцієнта розсіювання на межі зерна та СДВП визначаються ступенем дисперсності кристалітів. // Русск. версия: В работе установлены закономерности внутреннего эффекта в электрофизических свойствах металлических материалов (пленки толщиной до 400-600 нм и провода) с Cu, Ni и Мо, которые имеют разную степень дисперсности кристаллитов в интервале промежуточных температур. Расчет параметров электропереноса проводился на основе линеаризованной, изотропной моделей Телье-Тосса-Пишара, модели Ухлинова-Косаковской, и асимптотических соотношений теории Майядаса-Шатцкеса. Для обработки данных эксперимента в проводах были использованы формулы Дингла, Нордгейма и Ухлинова-Косаковской. Проведено сравнение и обобщение полученных результатов. Показано, что величина коэффициента рассеяния на границе зерна и СГПП определяются степенью дисперсности кристаллитов. При цитировании документа, используйте ссылку http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/820
Appears in Collections: Наукові видання (ЕлІТ)

Views

China China
742
France France
936769
Germany Germany
1478
Greece Greece
1
Iran Iran
4
Ireland Ireland
380015000
Italy Italy
1
Kazakhstan Kazakhstan
1
Lithuania Lithuania
1
Mongolia Mongolia
1147937249
Netherlands Netherlands
936771
Pakistan Pakistan
1
Russia Russia
41
Singapore Singapore
1
Turkey Turkey
31
Ukraine Ukraine
855033505
United Kingdom United Kingdom
56251
United States United States
-145761218
Unknown Country Unknown Country
56717866

Downloads

China China
8
France France
6
Germany Germany
1479
Iran Iran
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
1
Russia Russia
16
Ukraine Ukraine
1561809150
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1147937250
Unknown Country Unknown Country
474

Files

File Size Format Downloads
1620.PDF 376,85 kB Adobe PDF -1585218909

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.