Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/82160
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Виробництво пігментного двоокису титану сульфатним способом. Розробити та модернізувати вакуум-випарний апарат для концентрування розчину титанілсульфату
Authors Сірий А.Ю.,
Keywords двоокис титану
сепаратор
титанілсульфат
Type Masters thesis
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/82160
Publisher Сумський державний університет
License Copyright not evaluated
Citation Сірий, А.Ю. Виробництво пігментного двоокису титану сульфатним способом. Розробити та модернізувати вакуум-випарний апарат для концентрування розчину титанілсульфату [Текст]: робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра; спец.: 133 – галузеве машинобудування / А.Ю. Сірий; наук. керівник Р.О. Острога. – Суми: СумДУ, 2020. – 76 с.
Abstract У роботі наведено обгрунтування технологічної схеми виробництва двоокису титану, запропонована новизна до конструкції випарного апарату. Наведено теоретичні основи процесу випарювання, виконані технологічні розрахунки проектованого апарату, а також конструктивні і розрахунки на міцність, які підтверджують працездатність і надійність випарного апарату. Розроблено схему автоматизації технологічного процесу з використанням сучасних контрольно-вимірювальних приладів і засобів автоматизації. У розділі "Охорона праці" подано аналіз потенційних небезпек і шкідливостей, що виникають при експлуатації устаткування, яке працює на ділянці; запропоновані заходи по їх усуненню; проведено розрахунок заземлення установки.
Appears in Collections: Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти (ТеСЕТ)

Views

China China
1
Greece Greece
1
Ireland Ireland
13132
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
36209
Romania Romania
1
Ukraine Ukraine
2093777
United Kingdom United Kingdom
5464366
United States United States
3319446
Unknown Country Unknown Country
494

Downloads

Azerbaijan Azerbaijan
1
Czechia Czechia
1
Estonia Estonia
249
Finland Finland
264
France France
868104
Germany Germany
561710
Greece Greece
36219
Ireland Ireland
1
Italy Italy
1
Lithuania Lithuania
1
Moldova Moldova
1
Netherlands Netherlands
255276
Poland Poland
561696
Romania Romania
36205
Russia Russia
1
Spain Spain
1
Turkey Turkey
1
Ukraine Ukraine
5464368
United Kingdom United Kingdom
187
United States United States
5464367
Unknown Country Unknown Country
868104

Files

File Size Format Downloads
Siryi_mag_rob.pdf 1,72 MB Adobe PDF 14116758

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.