Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/82160
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Виробництво пігментного двоокису титану сульфатним способом. Розробити та модернізувати вакуум-випарний апарат для концентрування розчину титанілсульфату
Authors Сірий А.Ю.,
ORCID
Keywords двоокис титану
сепаратор
титанілсульфат
Type Masters thesis
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/82160
Publisher Сумський державний університет
License Copyright not evaluated
Citation Сірий, А.Ю. Виробництво пігментного двоокису титану сульфатним способом. Розробити та модернізувати вакуум-випарний апарат для концентрування розчину титанілсульфату [Текст]: робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра; спец.: 133 – галузеве машинобудування / А.Ю. Сірий; наук. керівник Р.О. Острога. – Суми: СумДУ, 2020. – 76 с.
Abstract У роботі наведено обгрунтування технологічної схеми виробництва двоокису титану, запропонована новизна до конструкції випарного апарату. Наведено теоретичні основи процесу випарювання, виконані технологічні розрахунки проектованого апарату, а також конструктивні і розрахунки на міцність, які підтверджують працездатність і надійність випарного апарату. Розроблено схему автоматизації технологічного процесу з використанням сучасних контрольно-вимірювальних приладів і засобів автоматизації. У розділі "Охорона праці" подано аналіз потенційних небезпек і шкідливостей, що виникають при експлуатації устаткування, яке працює на ділянці; запропоновані заходи по їх усуненню; проведено розрахунок заземлення установки.
Appears in Collections: Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти (ТеСЕТ)

Views

China China
1
Finland Finland
1
Greece Greece
1
Ireland Ireland
61119981
Italy Italy
1
Lithuania Lithuania
1
Mongolia Mongolia
1
Netherlands Netherlands
36209
Romania Romania
1
Ukraine Ukraine
18535423
United Kingdom United Kingdom
5464366
United States United States
890651238
Unknown Country Unknown Country
18535420

Downloads

Azerbaijan Azerbaijan
1
Czechia Czechia
164811403
Estonia Estonia
249
Finland Finland
264
France France
868104
Georgia Georgia
1
Germany Germany
683268430
Greece Greece
36219
Ireland Ireland
1
Italy Italy
1
Jordan Jordan
1
Lithuania Lithuania
1
Moldova Moldova
1
Netherlands Netherlands
683268429
Poland Poland
561696
Romania Romania
579577020
Russia Russia
164811389
Spain Spain
1
Turkey Turkey
1
Ukraine Ukraine
994342645
United Kingdom United Kingdom
579577020
United States United States
994342646
Unknown Country Unknown Country
683268427
Vietnam Vietnam
1

Files

File Size Format Downloads
Siryi_mag_rob.pdf 1,72 MB Adobe PDF 1233766655

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.