Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/82410
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Інформаційне та програмне забезпечення інтелектуальної складової системи керування дистанційним навчанням
Other Titles Information support and software of the intellectual component of the distance learning management system
Authors Томчук, І.Г.
Keywords інформатика
информатика
informatics
нейронні системи
системи керування
штучна нейромережа
Type Masters thesis
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/82410
Publisher Сумський державний університет
License Copyright not evaluated
Citation Томчук, І.Г. Інформаційне та програмне забезпечення інтелектуальної складової системи керування дистанційним навчанням [Текст]: робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра; спец.: 122 - комп`ютерні науки / І.Г. Томчук; наук. керівник І.В. Шелехов. - Суми: СумДУ, 2020. - 44 с.
Abstract В рамках технологій штучних нейронних мереж проведено розробку та програмну реалізацію інтелектуального компоненту системи керування дистанційним навчанням, що здатний аналізувати якість тестових завдань, за якими виконується оцінка знань студентів дистанційної форми навчання. При цьому було сформовано вхідний математичний опис системи керування дистанційним навчанням, для проведення інтелектуального аналізу якості тестових завдань були обрані нейромережі зустрічного розповсюдження помилки, що складаються з двох шарів: Кохоненна і Гроссберга, як критерій ефективності навчання штучної нейромережі зустрічного розповсюдження помилки використано середньоквадратичну помилку, алгоритм класифікації тестових завдань за рівнем їх якості розроблено на базі оцінки інформативності ознак розпізнавання штучної нейромережі, програмну реалізацію виконано в серенейронних систем.довищі для наукових і інженерних розрахунків MATLAB за допомогою спеціалізованого пакету розширення NNToolBox, перевірка працездатності запропонованого алгоритму виконувалася для задачі оцінки якості тестових завдань, що використовувалися для розпізнавання системою дистанційного навчання чотирьох класів знань студентів.
Appears in Collections: Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти (ЕлІТ)

Views

China China
1
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
69
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
142

Downloads

France France
222
Germany Germany
218
Netherlands Netherlands
1
Poland Poland
1
Russia Russia
217
Ukraine Ukraine
215
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1

Files

File Size Format Downloads
Tomchuk_mag_rob.pdf 1,24 MB Adobe PDF 876

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.