Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/83737
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Прогнозування розвитку дитячого церебрального паралічу у новонароджених, які перенесли гіпоксично-ішемічне ураження центральної нервової системи
Authors Kasian, Svitlana Mykolaivna  
Smiian, Oleksandr Ivanovych  
Shkolna, Iryna Ivanivna  
Petrashenko, Viktoriia Oleksandrivna  
Popov, Serhii Vitaliiovych  
Redko, Olena Kostiantynivna  
Zaitsev, Ihor Eduardovych  
Keywords дитячий церебральний параліч
детский церебральный паралич
cerebral palsy
новонароджені
новорожденные
newborns
гіпоксично-ішемічне ураження центральної нервової системи (ЦНС)
гипоксически-ишемическое поражение центральной нервной системы (ЦНС)
hypoxic-ischemic lesion of the central nervous system (CNS)
Type Patent
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/83737
Publisher Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
License Copyright not evaluated
Citation Пат. 143825 U Україна, МПК (2020.01) G01N 33/48 (2006.01), A61B 5/00. Прогнозування розвитку дитячого церебрального паралічу у новонароджених, які перенесли гіпоксично-ішемічне ураження центральної нервової системи / С.М. Касян, О.І. Сміян, І.І. Школьна та ін. (Україна); заявник та патентовласник Сумський держ. ун-т. - № u202001872; заявл. 17.03.2020; опубл. 10.08.2020, бюл. № 15.
Abstract Спосіб прогнозування розвитку дитячого церебрального паралічу у новонароджених, які перенесли гіпоксично-ішемічне ураження центральної нервової системи (ЦНС), включає визначення показників стану новонародженого по шкалі Апгар на 1-й хвилині життя, тривалості штучної вентиляції легень, з встановленням для кожного з показників прогностичного коефіцієнта, ранжування їх по мірі зменшення їх інформативності та визначення їх алгебраїчної суми. Додатково визначають мікроелементний гомеостаз, а саме вміст Co, Ni та Pb у біосередовищах новонароджених та їх матерів, наявність передчасного відшарування плаценти, хронічної фетоплацентарної недостатності, наявність таких синдромів як пригнічення ЦНС, судоми, бульбарні розлади, підвищена нервово-рефлекторна збудливість, лікворна гіпертензія, поліорганна недостатність, набряк головного мозку, вегето-вісцеральні розлади, характер патологічних змін на нейросонографії, таких як вентрикуломегалія, набряк головного мозку, підвищення ехогеності перивентрикулярних зон, перивентрикулярна лейкомаляція, розширення хоріодальних сплетінь, також враховується ступінь матеріального забезпечення матері та нутрієнтна недостатність, затримка внутріутробного розвитку, наявність професійних шкідливостей та шкідливих звичок, а саме вживання алкоголю, тютюнопаління у матері, стать новонародженого, проводять оцінку за шкалою Апгар на 5-й хвилинах у балах, наявність обвиття пуповиною навколо шиї плода, наявність гестозу другої половини вагітності, кількість пологів, вік матері, кількість вагітностей, наявність кольпіту у матері під час вагітності та кількість абортів, з встановленням для кожного з цих показників таких прогностичних коефіцієнтів.
Appears in Collections: Патенти

Views

China China
1
Germany Germany
1
Greece Greece
1941
India India
7730192
Ireland Ireland
290475
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
192
Sweden Sweden
970
Ukraine Ukraine
4228962
United Kingdom United Kingdom
19982930
United States United States
7730193

Downloads

Bulgaria Bulgaria
1
France France
1
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
4228962
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
19982930

Files

File Size Format Downloads
143825_Kasian.pdf 301,97 kB Adobe PDF 24211896

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.