Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/83770
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Спосіб оптимізації розрахунку ступеня фіброзу з використанням неінвазивних індексів у хворих на хронічні вірусні гепатити
Authors Chemych, Mykola Dmytrovych  
Lishnevska, Anastasiia Hennadiivna  
Berest, Oleh Borysovych  
Паращенко, В.А.
ORCID http://orcid.org/0000-0002-7085-5448
http://orcid.org/0000-0002-3388-1508
http://orcid.org/0000-0003-0183-9871
Keywords фіброз
фиброз
fibrosis
хронічні вірусні гепатити
хронические вирусные гепатиты
chronic viral hepatitis
клінічне обстеження хворого
клиническое обследование больного
clinical examination of the patient
Type Patent
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/83770
Publisher Український ін-т інтелектуальної власності
License Copyright not evaluated
Citation Пат. 144948 U Україна, МПК (2020.01) A61B 5/00, G01N 33/49 (2006.01). Спосіб оптимізації розрахунку ступеня фіброзу з використанням неінвазивних індексів у хворих на хронічні вірусні гепатити /  М.Д. Чемич, А.Г. Лішневська, О.Б. Берест, В.А. Паращенко (Україна); заявник та патентовласник Сумський держ. ун-т. - № u 202002685; заявл. 04.05.2020; опубл. 11.11.2020, бюл. № 21.
Abstract Спосіб оптимізації розрахунку ступеня фіброзу з використанням неінвазивних індексів у хворих на хронічні вірусні гепатити включає клінічне обстеження хворого, забір у пацієнта клінічного та біохімічного аналізів крові з наступним опрацюванням цих даних та діагностикою стану печінки хворого з використанням мобільного пристрою лікаря зі спеціально розробленим унікальним програмним забезпеченням на операційній системі Android. Отримані від хворого показники клінічного та біохімічного аналізу крові, а саме кількість тромбоцитів, активність аланінамінотрансферази, аспартатамінотрансферази, гаммаглутамілтрансферази, концентрація загального білірубіну, холестерину, гаммаглобуліну, аполіпопротеїну, гаптоглобіну, альфа-2-макроглобуліну, протромбінового індексу, міжнародного нормалізованого співвідношення, дані про наявність печінкової енцефалопатії, асциту, вводять на мобільний пристрій лікаря. Пристрій в автоматичному режимі з використанням загальнодоступних формул для розрахування орієнтовного ступеня фіброзу, здійснює розрахунки неінвазивних індексів та фібротестів серед яких: APRI, Fibrotest за METAVIR, FIB-4, Fibroindex, Forns, FPI, GUCI, PGAA та ступінь цирозу за Чайлд-П'ю, з наступним відображенням на екрані мобільного пристрою лікаря результатів цих розрахунків та їх трактування.
Appears in Collections: Патенти

Views

China China
1009
Germany Germany
1
Greece Greece
1
Ireland Ireland
104746
Italy Italy
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
34658827
Switzerland Switzerland
1
Ukraine Ukraine
232900755
United Kingdom United Kingdom
3236502
United States United States
166820111
Unknown Country Unknown Country
7166760

Downloads

Czechia Czechia
1
Germany Germany
1
Ireland Ireland
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
34658826
Switzerland Switzerland
1
Ukraine Ukraine
232900754
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
444888717
Unknown Country Unknown Country
1

Files

File Size Format Downloads
144948_Chemych.pdf 335,56 kB Adobe PDF 712448304

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.