Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/84021
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Ensuring the Economic Competitiveness of Small Green Energy Projects
Other Titles Забезпечення економічної конкурентоспроможності малих проєктів "зеленої" енергетики
Authors Sotnyk, Iryna Mykolaivna  
Matsenko, Oleksandr Mykhailovych  
Popov, V.S.
Martymianov, A.S.
Keywords економічна конкурентоспроможність
енергогенерація
прибутковість
проєкт
відновлювальна енергетика
геліоенергетика
сонячна фотоелектрична станція
сталий розвиток
economic competitiveness
energy generation
profitability
project
renewable energy
solar energy
solar photovoltaic power plant
sustainable development
Type Article
Date of Issue 2021
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/84021
Publisher Sumy State University
License In Copyright
Citation Sotnyk, I. M., Matsenko, O. M., Popov, V. S., Martymianov, A. S. Ensuring the Economic Competitiveness of Small Green Energy Projects // Mechanism of Economic Regulation. 2021. № 1. P. 28-40. DOI: https://doi.org/10.21272/mer.2021.91.03
Abstract Малі "зелені" енергопроекти визнані важливою формою допомоги малозабезпеченим верствам населення для досягнення цілей сталого розвитку, проте їх економічна віддача не завжди дозволяє конкурувати з традиційними енергопроєктами. Основна причина тому – недосконалість існуючих технологій відновлюваної енергетики та порівняно висока вартість виробництва енергії за їх допомогою. На прикладі України, що має значну залежність від імпорту викопних палив і розвиває відновлювану енергетику за державної підтримки, показано, що проблеми конкурентоспроможності галузі існують в межах загального енергоринку, тобто порівняно з проєктами традиційними енерговиробництв. Ключовими бар’єрами зростанню конкурентоспроможності малих "зелених" енергопроєктів є брак доступних фінансових ресурсів, непослідовність державної енергополітики, прогалини у ціноутворенні в енергосекторі та інші. Зазначені фактори суттєво стримують поширення технологій зеленої енергетики у вітчизняній економіці. Поряд з цим, оцінювання конкурентоспроможності моделі "зеленого" енергобізнесу на прикладі приватної дахової сонячної фотоелектричної станції показало, що виробництво "зеленої" енергії доступне кожному домогосподарству та малому підприємцю і є економічно прибутковим за існуючих механізмів державної підтримки. На ринку відновлюваної енергетики України сьогодні поки що немає конкуренції, тому створення бізнесу в цій сфері є доцільним і актуальним. У перспективі конкурентоспроможні "зелені" бізнес-проєкти забезпечать помірні ціни на електроенергію для споживачів та прибутки для енерговиробників, стимулюватимуть декарбонізацію енергосектору. Продовження реформ з ціноутворення на енергію, розширення програм з енергоефективності з акцентом на управління попитом та постійне інвестування у відновлювальні джерела енергії для забезпечення енергетичної безпеки і скорочення викидів парникових газів, створення нових робочих місць є подальшими напрямами вдосконалення державної політики у сфері відновлюваної енергетики.
Small green energy projects are considered an important tool to help poor people achieve sustainable development goals. However, green projects' economic results do not always compete with the traditional energy business. The main reason is the imperfection of the existing renewable energy technologies and the comparatively high energy generation cost with their help. The example of Ukraine, which significantly depends on fossil fuel import and develops renewable energy with state support, shows that green energy competitiveness problems exist within the overall energy market, i.e., convenient energy technologies. The key barriers to increasing the competitiveness of small green energy projects are the lack of available financial resources, the inconsistency of state energy policy, energy pricing gaps, etc. These factors significantly inhibit the spread of green energy technologies in the domestic economy. The competitiveness assessment of the renewable energy business model on the example of a private rooftop solar photovoltaic power plant has proved that green energy generation is available to every household and small business owner and is economically profitable due to existing government support mechanisms. Today, there is no competition in the Ukrainian renewable energy market, so creating a business in this field is relevant. In the long run, competitive green energy projects will provide reasonable electricity prices for consumers and profits for energy producers and stimulate the energy sector's decarbonization. Further directions for improving public policy in the green energy industry are continuing energy pricing reforms, expanding energy efficiency programs focusing on demand management, creating new jobs, and increasing investment in renewable energy sources to ensure energy security and greenhouse gas emission reduction.
Appears in Collections: Механізм регулювання економіки

Views

China China
1
Czechia Czechia
1
Egypt Egypt
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
1244
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
409
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
4153

Downloads

Germany Germany
2491
Saudi Arabia Saudi Arabia
1
Ukraine Ukraine
201
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
2492

Files

File Size Format Downloads
Sotnyk_mer_1_2021.pdf 527,44 kB Adobe PDF 5186

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.