Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/84084
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Автоматизація установки осушки газу підземного сховища продуктивністю 8 млн.м³/рік
Authors Качан В.А.,
Keywords алгоритм
algorithm
контролер
контроллер
controller
система керування
система управления
control system
Type Bachelous Paper
Date of Issue 2021
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/84084
Publisher Сумський державний університет
License Copyright not evaluated
Citation Качан, В.А. Автоматизація установки осушки газу підземного сховища продуктивністю 8 млн.м³/рік [Текст]: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього рівня бакалавра; спец.: 151 – автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології / В.А. Качан; наук. кер. О.Ю. Журавльов. – Суми: СумДУ, 2021. – 47 с.
Abstract Робота присвячена розробці системи автоматичного управління і регулювання, яка забезпечує безаварійну роботу установки осушки газу на всіх режимах функціонування без постійної присутності обслуговуючого персоналу в зоні технологічного обладнання. Розроблена САУ і Р установкою осушення технологічного газу на базі програмованого контролера типу Siemens S7-300, описані функції САУ і Р, її конструктивна будова, умови експлуатації, технічні та функціональні характеристики обладнання, опис програмного забезпечення САУ і Р УТОГ.
Appears in Collections: Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти (ЕлІТ)

Views

China China
1
Greece Greece
5466
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
418
Sweden Sweden
2101
Ukraine Ukraine
15550
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
25637
Unknown Country Unknown Country
1

Downloads

Finland Finland
1
France France
1
Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
49177
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
2099
Unknown Country Unknown Country
25639

Files

File Size Format Downloads
Kachan_bac_rob.pdf 1,43 MB Adobe PDF 76919

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.