Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/84087
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Автоматизація парової котельної установки, оснащеної паровим котлом ДКВР-20-23-370
Authors Балагуровський О.В.,
Keywords паровий котел
паровой котел
steam boiler
контролер
контроллер
controller
система управління
система управления
control system
Type Bachelous Paper
Date of Issue 2021
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/84087
Publisher Сумський державний університет
License Copyright not evaluated
Citation Балагуровський, О.В. Автоматизація парової котельної установки, оснащеної паровим котлом ДКВР-20-23-370 [Текст]: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього рівня бакалавра; спец.: 151 – автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології / О.В. Балагуровський; наук. кер. О.Ю. Журавльов. – Суми: СумДУ, 2021. – 64 с.
Abstract Робота присвячена розробці сучасної автоматизованої системи управління паровою котельною установкою на базі парового котла ДКВР-20-23-370 з використанням мікропроцесорного контролера TSX Premium. Розглянуто принципи управління котельним агрегатом і його основні контрольовані і регульовані параметри. Зроблено вибір обладнання для створюваної автоматизованої системи управління. Розглянуто технологічні алгоритми роботи котла, що реалізуються системою управління. Наведено основні функції, що виконуються системою управління парогенераторною установкою.
Appears in Collections: Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти (ЕлІТ)

Views

Canada Canada
1
China China
1
Greece Greece
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
412
Sweden Sweden
2083
Ukraine Ukraine
6663
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
20408

Downloads

France France
11257
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
1
Norway Norway
1
Ukraine Ukraine
29575
United Kingdom United Kingdom
6661
United States United States
20407

Files

File Size Format Downloads
Balagurovsky_bac_rob.pdf 1,63 MB Adobe PDF 67903

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.