Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/84314
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Дослідження напружено-деформованого стану робочих коліс відцентрового компресора
Authors Пунько, В.В.
Keywords відцентровий компресор
центробежный компрессор
centrifugal compressor
робоче колесо
рабочее колесо
impeller
змінна проточна частина
переменная проточная часть
variable flow part
газоперекачувальний агрегат
газоперекачивающий агрегат
gas pumping unit
власні частоти
собственные частоты
natural frequencies
форми коливань
формы колебаний
forms of oscillations
модальний аналіз
модальный анализ
modal analysis
коливання Тайлера-Софріна
колебания Тайлера-Софрино
Tyler-Sofrin oscillations
нестаціонарність
нестационарность
nonstationarity
Type Bachelous Paper
Date of Issue 2021
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/84314
Publisher Сумський державний університет
License Copyright not evaluated
Citation Пунько, В.В. Дослідження напружено-деформованого стану робочих коліс відцентрового компресора [Текст]: робота на здобуття кваліфікаційного рівня бакалавр; спец.: 131 Прикладна механіка / В.В. Пунько; наук. керівник Є.М. Савченко. – Суми: СумДУ, 2021. – 62 с.
Abstract У роботі проведено аналіз причин руйнування робочого колеса компресора з урахуванням нестаціонарності. Показано, що у відцентрових компресорах переважно спостерігаються аеродинамічні нестаціонарні процеси, виникнення аеропружних нестаціонарних процесів можна чекати в компресорах високого і надвисокого тисків і в ступенях з напіввідкритими вісерадіальними колесами. Побудована кінцево-елементна модель робочого колеса, проведені розрахунки на міцність. Наведено результати чисельного аналізу статичного та динамічного стану робочого колеса, а також аналіз взаємодій між роторними та статорними елементами компресора, які дозволяють краще зрозуміти процеси, що відбуваються в змінній проточній частині в результаті вихроутворення та пульсації тиску.
Appears in Collections: Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти (ТеСЕТ)

Views

China China
1
Germany Germany
1
Greece Greece
1
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
104
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
324

Downloads

Ukraine Ukraine
104
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
323

Files

File Size Format Downloads
Punko_bac_rab.pdf 1,61 MB Adobe PDF 428

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.