Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/84317
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Розрахунок статичних характеристик пристрою осьового урівноваження ротора відцентрового насоса
Authors Шовкопляс, М.О.
ORCID
Keywords гідроп’ята
гидропята
automatic unloading device
торцевий дросель
торцевой дроссель
face throttle
циліндричний дросель
цилиндрический дроссель
cylindrical throttle
осьова сила
осевая сила
axial force
напір течії рідини
напор течения жидкости
fluid flow pressure
статична характеристика
статическая характеристика
static characteristic
Type Bachelous Paper
Date of Issue 2021
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/84317
Publisher Сумський державний університет
License Copyright not evaluated
Citation Шовкопляс, М.О. Розрахунок статичних характеристик пристрою осьового урівноваження ротора відцентрового насоса [Текст]: робота на здобуття кваліфікаційного рівня бакалавр; спец.: 131 Прикладна механіка / М.О. Шовкопляс; наук. керівник н.В. Совенко. – Суми: СумДУ, 2021. – 51 с.
Abstract Найбільш загальнопоширеним методом осьового розвантаження ротора багатоступеневого насоса є використання автоматичного врівноважуючого пристрою - гідроп’яти. Її переваги містяться в саморегулювання, що дозволяє використовувати її як осьовий підшипник, а також більш низькі витоки в порівнянні з барабаном. Значущими дефектами гідроп’яти є складність конструкції при виготовленні і збірці, а також чутливість до пароутворення. Крім того, досвід експлуатації показує, що несправності гідроп’яти є найчастішим фактором відмови насосів. В роботі проведено статичний розрахунок для стандартної конструкції. Розглянуті силові деформації диску гідроп’яти та їх вплив на статичні характеристики. Розглянута вдосконалена конструкція з пружно встановленим кільцем, ціллю якого є підтримка площинність торцевого зазору гідроп’яти. Також розглянута задача гідропружності для вдосконаленої конструкції. Показано, що для конструкції з пружно встановленим кільцем деформації кут деформації при однакових гідродинамічних параметрах менше. Таким чином така конструкція є більш надійною, що підвищує надійність і усього насоса вцілому.
Appears in Collections: Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти (ТеСЕТ)

Views

Australia Australia
1
China China
1
France France
1
Greece Greece
1
Ireland Ireland
7593
Italy Italy
1
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
187163
United Kingdom United Kingdom
21541
United States United States
806929
Unknown Country Unknown Country
403465

Downloads

Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
104351
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1426697
Unknown Country Unknown Country
1

Files

File Size Format Downloads
Shovkoplas_bac_rab.pdf 988,33 kB Adobe PDF 1531051

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.