Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/84377
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Генетичні аспекти особливостей перебігу та лікування хвороб внутрішніх органів
Authors Prystupa, Liudmyla Nykodymivna  
Keywords бронхіальна астма
гіпергомоцистеїнемія
ефективність лікування
неалкогольна жирова хвороба печінки
поліморфізм генів
укровий діабет 2-го типу
бронхиальная астма
гипергомоцистеинемия
эффективность лечения
неалкогольная жировая болезнь печени
полиморфизм генов
сахарный диабет 2-го типа
bronchial asthma
hyperhomocysteinemia
treatment effectiveness
non-alcoholic fatty liver disease
gene polymorphism
type 2 diabetes mellitus
Type Technical Report
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/84377
Publisher Сумський державний університет
License Copyright not evaluated
Citation Генетичні аспекти особливостей перебігу та лікування хвороб внутрішніх органів [Текст] : звіт про НДР (остаточний) / кер. Л.Н. Приступа. — Суми : СумДУ, 2020. — 52 с.
Abstract Мета роботи - підвищення ефективності ведення хворих на бронхіальну астму залежно від Gln27Glu-поліморфізму гена Рг-адренергічних рецепторів шляхом додавання тіотропію броміду до лікування інгаляційними кортикостероїдами (ІКС) та бета-агоністами тривалої дії (БАТД), а також оптимізація тактики лікування хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки у поєднанні з цукровим діабетом 2-го типу шляхом корекції гіпергомоцистеїнемії залежно від С677Т поліморфізму гена метилентетрагідрофолатредуктази (МТГФР).
Appears in Collections: Звіти з наукових досліджень

Views

China China
1
Germany Germany
1
Greece Greece
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
66
Ukraine Ukraine
885
United Kingdom United Kingdom
339
United States United States
341

Downloads

Ukraine Ukraine
1636
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
340

Files

File Size Format Downloads
Prystupa_1583.pdf 3,61 MB Adobe PDF 1977

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.