Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/84531
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Архетипна основа поняття "рід" в українській та турецькій усній народній творчості
Authors Nabok, Maryna Mykolaivna  
Гьокальп, Каяпинар
Keywords фольклористичні дослідження
українська усна народна творчість
турецька усна народна творчість
folkloristic doslіdzhennya
ukrainian usna folk creativity
turkish asleep folk creativity
фольклористические исследования
украинское устное народное творчество
турецкое устное народное творчество
Type Conference Papers
Date of Issue 2021
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/84531
Publisher Сумський державний університет
License In Copyright
Citation Набок М., Гьокальп Каяпинар Архетипна основа поняття «рід» в українській та турецькій усній народній творчості // Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства : матеріали ІХ Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів, викладачів та співробітників, 15–16 квітня 2021 р. Суми : Сумський державний університет, 2021. С. 176-182.
Abstract Національна свідомість відображає своєрідний генетичний код, в основі якого стародавні уявлення про людину і світ. Особливу увагу ми звертаємо на первні колективного підсвідомого, як важливого чинника світопізнання і світорозуміння нації, поняття «Рід», пізнання яких важливе передусім для збереження національної природи людини, народу, становлення і розвитку міжкультурного спілкування загалом. Саме «у процесі міжкультурного взаємообміну виявляємо своєрідність світосприйняття і світорозуміння кожного окремого народу».
Appears in Collections: Наукові видання (ІФСК)

Views

China China
1
Germany Germany
93
Greece Greece
551
Lithuania Lithuania
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
87
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1102

Downloads

Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
550
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1103

Files

File Size Format Downloads
Nabok_folklor.pdf 2,39 MB Adobe PDF 1655

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.