Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/84741
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Економіко-математичне моделювання механізму відновлення суспільної довіри до фінансового сектору: запорука економічної безпеки України
Other Titles Оцінювання результативності та ефективності впливу інституційних та регуляторних заходів на поведінку економічних суб’єктів
Authors Buriak, Anna Volodymyrivna  
Kryvych, Yana Mykolaivna  
Lasukova, Anna Serhiivna  
Brychko, Maryna Mykhailivna  
Kuzmenko, Olha Vitaliivna  
Boiko, Anton Oleksandrovych  
Pimonenko, Tetiana Volodymyrivna  
Artemenko, Oleksandr Serhiiovych
Tsyrulyk, Serhii Vadumovuch
Босак, І.Л.
Полях, С.С.
Темченко, О.П.
Діденко, К.В.
Хорішок, В.В.
Сергієнко, А.М.
Keywords державне регулювання
криза довіри
макропруденційна політика
монетарна політика
оцінювання ефективності
поведінкова безпека
структурні рівняння
суспільна довіра
фінансовий сектор
якість захисту прав споживачів
государственное регулирование
кризис доверия
макропруденциальных политика
монетарная политика
оценки эффективности
поведенческая безопасность
структурные уравнения
общественное доверие
трансмиссионные эффекты
финансовый сектор
качество защиты прав потребителей
state regulation
crisis of confidence
macroprudential policy
monetary policy,
performance evaluation
behavioral security
structural equations
public trust
transmission effects
financial sector
quality of consumer protection.
Type Technical Report
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/84741
Publisher Сумський державний університет
License Copyright not evaluated
Citation Економіко-математичне моделювання механізму відновлення суспільної довіри до фінансового сектору: запорука економічної безпеки України [Текст] : Оцінювання результативності та ефективності впливу інституційних та регуляторних заходів на поведінку економічних суб’єктів: звіт про НДР (остаточний) / кер. А. В. Буряк. — Суми : СумДУ, 2020. — 138 с.
Abstract Об`єкт дослідження – соціально-економічні відносини, що виникають між фінансовими посередниками, нефінансовими корпораціями, домогосподарствами, державою та регуляторами у процесі функціонування фінансового сектору. Мета роботи – формування теоретико-методологічних засад обґрунтування причин виникнення кризи довіри, поглиблення методичного інструментарію її аналізу та оцінювання, розвиток методології та практичних рекомендацій щодо відновлення суспільної довіри до фінансового сектору.
Appears in Collections: Звіти з наукових досліджень

Views

Brazil Brazil
1
China China
1285
Germany Germany
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
321
Ukraine Ukraine
157
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1292

Downloads

China China
1
France France
161
Norway Norway
1
Ukraine Ukraine
1291
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1287

Files

File Size Format Downloads
Buriak_1595.pdf 2,31 MB Adobe PDF 2742

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.