Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/84780
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Активізація пізнавальної діяльності іноземних студентів через застосування інформаційних та комп’ютерних технологій на заняттях з української мови
Authors Сохеіл, Мохаммад Сохеіб
Pylypenko-Fritsak, Nataliia Anatoliivna  
Keywords українська мова
інформаційні технології
пізнавальна діяльність
украинский язык
информационные технологии
познавательная деятельность
ukrainian language
information technology
cognitive activity
Type Conference Papers
Date of Issue 2021
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/84780
Publisher Сумський державний університет
License In Copyright
Citation Сохеіл Мохаммад Сохеіб, Пилипенко-Фріцак Н.А. Активізація пізнавальної діяльності іноземних студентів через застосування інформаційних та комп’ютерних технологій на заняттях з української мови // Наукова спільнота студентів ХХІ століття : матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної студентської онлайн-конференції 7–8 квітня 2021 р. Суми : Сумський державний університет, 2021. С. 141-148.
Abstract Навчання у сучасному виші багато у чому визначається великим обсягом інформації, постійною модернізацією освітнього процесу. У зв’язку з цим постає питання щодо переосмислення традиційних форм та методів навчання, навчальної діяльності, що визначає необхідність пошуку та впровадження нових технологій навчання, які сприяють реалізації активності студентів на практиці. Таким чином, одним з головних напрямків сучасної дидактики є поєднання традиційних методів та прийомів навчання та новітніх технологій, які активізують навчально-пізнавальну діяльність студентів вищих навчальних закладів.
Appears in Collections: Наукові видання (ІФСК)

Views

China China
1
Germany Germany
18589
Greece Greece
1936
Lithuania Lithuania
1
Switzerland Switzerland
54611
Ukraine Ukraine
18590
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
7745
Unknown Country Unknown Country
7744

Downloads

Lithuania Lithuania
1
Switzerland Switzerland
1
Ukraine Ukraine
382
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
7746

Files

File Size Format Downloads
Sokheil_mova.pdf 2,07 MB Adobe PDF 8131

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.