Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/84804
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Етноорієнтована методика навчання у полікультурній групі
Authors Кхан, Аджмал
Pylypenko-Fritsak, Nataliia Anatoliivna  
Keywords освіта
методика навчання
іноземні студенти
education
teaching methods
foreign students
образование
методика обучения
иностранные студенты
Type Conference Papers
Date of Issue 2021
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/84804
Publisher Сумський державний університет
License In Copyright
Citation Кхан Аджмал, Пилипенко-Фріцак Н.А. Етноорієнтована методика навчання у полікультурній групі // Наукова спільнота студентів ХХІ століття : матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної студентської онлайн-конференції 7–8 квітня 2021 р. Суми : Сумський державний університет, 2021. С. 124-130.
Abstract Інтеграція України у світовий освітній простір обумовлює народження якісно іншої освітньої ситуації в зв'язку з потребою суспільства у фахівцях, що сприймають в єдності все різноманіття світу. Інтеграція спрямована на досягнення нової якісної характеристики освітніх послуг, яка виражена поняттям «європейський вимір в освіті». В основі визначення «європейського виміру в освіті» знаходиться особистість того, хто навчається, урахування його культурних цінностей (демократія, права людини, свобода, рівність, моральність); навчання базується на принципах сучасної педагогічної діяльності (відкритість, толерантність, діалог). Інтернаціоналізація освіти актуалізувала питання толерантної взаємодії іноземних студентів, створення толерантного суспільства.
Appears in Collections: Наукові видання (ІФСК)

Views

China China
807
Greece Greece
1
Lithuania Lithuania
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
399
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
3226

Downloads

Ukraine Ukraine
400
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
3225

Files

File Size Format Downloads
Kkhan_navchannia.pdf 1,97 MB Adobe PDF 3626

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.