Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/85386
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Benefits of Information and Communication and Communication Technologies (ICT) for Developing Language Skills
Other Titles Переваги інформаційно-комунікативних технологій (ІКТ) для розвитку мовних навичок
Authors Andreiko, Larysa Volodymyrivna
Medvedovska, Dar`ia Oleksandrivna  
Skarlupina, Yuliia Anatoliivna
Turchyna, Tamara Vasylivna
Keywords інформаційно-комунікативні технології
информационно-коммуникативные технологии
information and communication technologies
мовні навички
языковые навыки
language skills
освітні ресурси
образовательные ресурсы
educational resources
навчальний процес
учебный процесс
learning process
Type Article
Date of Issue 2021
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/85386
Publisher Міжнародний гуманітарний університет
License Copyright not evaluated
Citation Andreiko, L. V, Medvedovska, D. O., Skarloupina, Yu. A, Turchyna, T. V. Benefits of Information and Communication Technologies (IСT) for Developing Language Skills // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія Філологія. 2021. № 48 (4). С. 13–18.
Abstract Стаття присвячена використанню інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у вивченні іноземних мов в вищих навчальних закладах. Обґрунтовується доцільність та практичність їх використання у процесі оволодіння іноземною мовою. Розглядаються навчальні функції, які реалізуються через використання інформаційно-комунікаційних технологій. Присутність інформаційно-комунікаційних технологій в освіті дозволяє створювати нові способи навчання для студентів та викладачів, оптимізує організацію навчального процесу шляхом постійного залучення сучасних цифрових технологій в якості невід'ємної складової навчання. Визначені переваги ІКТ для розвитку мовних навичок у процесі оволодіння іноземною мовою. Сектор вищої освіти постійно змінюється. Трансформаційні процеси в освіті включають впровадження різноманітних інновацій. Більше того, інформаційно-комунікаційні технології роблять можливим взаємодію не тільки в класі, але й в Інтернеті. Однією з головних причин, чому багато підприємств досі ефективно працюють (освіта, адміністрація, банки, страхування тощо), є використання інформаційно-комунікаційних (ІКТ) технологій, що полегшують дистанційну роботу та навчання. Навчальні заклади використовують ІКТ для створення альтернативних способів навчання за допомогою цифрових технологій та інтернет-ресурсів для викладачів. Відеодзвінки, обмін файлами, віддалений доступ до навчального центру та платформ дозволяють співпрацювати студентам та вчителям усіх вікових груп. Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) роблять спільну роботу студентів взаємовигідною. Існує безліч зручних інструментів, якими можна скористатися під час онлайн-навчання. Відкриті освітні ресурси не обмежуються використанням таких освітніх платформ, як Британська Рада, BBC та Cambridge English. Пояснення граматики, введення нової лексики або теми для обговорення мозкових штурмів також можна зробити за допомогою таких платформ, як Flippity, Vizia, LyricsTraining, Audacity, Moodle та інші. Річ у тім, що ІКТ дозволяють користувачам створювати власний контент, що є цінною можливістю як для вчителя, так і для студента.
Статья посвящена использованию информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в изучении иностранных языков в высших учебных заведениях. Обосновывается целесообразность и практичность их использования в процессе овладения иностранным языком. Рассматриваются учебные функции, которые реализуются через использование информационно-коммуникационных технологий. Присутствие информационно-коммуникационных технологий в образовании позволяет создавать новые способы обучения для студентов и преподавателей, оптимизирует организацию учебного процесса путем постоянного привлечения современных цифровых технологий в качестве неотъемлемой составляющей обучения. Определены преимущества ИКТ для развития языковых навыков в процессе овладения иностранным языком.
The article is devoted to the usage of information and communication technologies (ICT) in foreign languages teaching and learning in the 21st century higher education. The expediency and practicality of smart usage of the interactive platforms in the process of mastering foreign language is substantiated in the article and the educational functions which are accomplished through the use of information and communication technologies are considered. The higher education sector has been constantly changing; transformational processes in education include the introduction of various innovations, thus providing a great number of opportunities which, as our practical experience shows, are hard to overestimate. The presence of information and communication technologies in contemporary education allows to create new ways of self-development for both students and teachers, optimizes the organization of the educational process by constantly involving modern digital technologies as a natural part of learning. The potential of ICT, as well as some advantages of ICT, for the development of language skills in the process of mastering a foreign language are identified in the article with the help of examples taken directly from the materials used in 2020 – 2021 academic year, so that it is possible to consider the impact of distant learning, which became relevant because of quarantine restrictions. The article focuses on the ways of implementing blended learning and flipped classroom methods, when ICT are considered to be an integral part of the 21st century teaching and learning. The idea is that ICT should be integrated into the learning process, not sporadically but constantly, in order to make them not just a way to entertain students, but means to break psychological barriers, encourage students’ creativity, teamwork and, obviously, to develop language skills: listening, reading, speaking and writing. Moreover, it should be mentioned that, last but not least, using ICT is absolutely necessary nowadays for development students’ autonomy, which, in its turn, is a crucial part of life-long learning.
Appears in Collections: Наукові видання (ІФСК)

Views

Canada Canada
1
Singapore Singapore
1
Thailand Thailand
1
Ukraine Ukraine
224
United Kingdom United Kingdom
1

Downloads

China China
235
India India
234
Ukraine Ukraine
222
United States United States
1

Files

File Size Format Downloads
Andreiko_language_skills.pdf 425,42 kB Adobe PDF 692

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.