Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/85578
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Logo as Marketing Management Instrument for Blood Service Facilities
Authors Khomenko, Liliia Mykolaivna  
Keywords логотип
служба крові
семіотичний аналіз
logo
blood service
semiotic analysis
служба крови
семиотический анализ
Type Conference Papers
Date of Issue 2021
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/85578
Publisher Сумський державний університет
License Copyright not evaluated
Citation Khomenko L. М. Logo as Marketing Management Instrument for Blood Service Facilities // Socio-Economic Challenges : Proceedings of the International Scientific and Practical Conference, Sumy, March 22–23, 2021. Sumy : Sumy State University, 2021. Р. 79-84.
Abstract Логотип є важливим інструментом візуальної комунікації, особливо для рекламної діяльності, ідентичності бренду та кампаній. Логотип дозволяє ідентифікувати компанію серед сотень інших в очах споживача. У дослідженні порівнюються логотипи закладів служби крові, які працюють в Україні, з логотипами закладів у різних регіонах світу. Логотипи різних закладів служби крові були знайдені в Інтернеті, зокрема на офіційних веб-сайтах центрів крові та на офіційних сторінках соціальних мереж. Було знайдено 100 логотипів з 58 країн: 43 логотипи, знайдені в Європі (12 з них в Україні), 13 в Азії, 19 у Південній та Північній Америці, 15 в Африці, 10 в Австралії та Океанії. Порівняння логотипів ґрунтувалося на аналізі логотипів України та інших державних закладів служби крові. Був використаний метод семіотичного аналізу, при якому аналізувалися словесні та візуальні сигнали символічних повідомлень. Було досліджено такі аспекти: використання символічних та шрифтових елементів у логотипі, кольори та їх кількість, основні повідомлення про ідентичність (символи повідомлень). Це дослідження підтверджує, що, зібравши таку потужну порівняльну базу компонентів, кольорів та їх комбінацій, символів та повідомлень, можна створити гарну відокремленість від конкурентів і в кілька разів збільшити маркетингові результати новоствореної організації чи існуючої. Заклади служби крові можуть використовувати результати цього дослідження для ребрендингу організації та власники організації для розвитку ідентичності майбутнього бренду.
A logo is an important visual communication tool, especially for promotional activity, brand identity, and campaigns. The logo allows identifying the company from hundreds of others in the consumer's eyes. The study compares blood service facilities' logos working in Ukraine with facilities' logos in different world regions. The logos of various blood service facilities were searched on the Internet, particularly on the facilities' official websites and on social networks' official pages. There were found 100 logos from 58 countries: 43 logos found in Europe (12 of them in Ukraine), 13 in Asia, 19 in South and North America, 15 in Africa, 10 in Australia and Oceania. The comparison of logos was based on the analysis of the logos of Ukraine and other countries' blood service facilities. It was used the semiotic analysis method, in which were analyzed verbal and visual signals symbolic messages. The following aspects were investigated: the use of symbolic and font elements in the logo, the colors used and their number, the main messages of identity (message symbols). This study of logos confirms that by assembling such a powerful comparative base of components, colors, and their combinations, symbols, and messages, you can create a good separation from competitors and several times increase the marketing performance of the newly formed organization or existing. Blood service facilities can use this study's results in the organization's rebranding and the organizations' owners to develop the future brand's identity.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БіЕМ)

Views

Brazil Brazil
1
Czechia Czechia
2731
France France
1
Germany Germany
700
India India
1
Lithuania Lithuania
1
Malaysia Malaysia
1
Netherlands Netherlands
173
Pakistan Pakistan
1
Romania Romania
1
Slovenia Slovenia
1
Taiwan Taiwan
1
Turkey Turkey
1
Ukraine Ukraine
701
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
2727
Unknown Country Unknown Country
85
Vietnam Vietnam
705

Downloads

Czechia Czechia
1
France France
1
Indonesia Indonesia
351
Lithuania Lithuania
1
Pakistan Pakistan
1
Ukraine Ukraine
2726
United Kingdom United Kingdom
346
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
1
Vietnam Vietnam
1
Zimbabwe Zimbabwe
1

Files

File Size Format Downloads
Khomenko_logo.pdf 707,85 kB Adobe PDF 3431

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.