Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/86172
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Дорожня карта з профілактики онкологічних гінекологічних захворювань в Сумській області
Authors Svitailo, Nina Dmytrivna  
Savelieva, Yuliia Mykhailivna
Tarasenko, Svitlana Viktorivna
Sumtsov, Dmytro Heorhiiovych  
Kostenko, Andriana Mykolaivna  
Piven, Svitlana Mykolaivna
Yevsieieva, Hanna Volodymyrivna  
Smiianov, Vladyslav Anatoliiovych  
Keywords онкогінекологічні захворюваня
онкогинекологические заболевания
oncogynecological diseases
профілактика
профилактика
prevention
медико-соціологічне дослідження
медико-социологическое исследование
sociological research
Type Technical Report
Date of Issue 2021
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/86172
Publisher Сумський державний університет
License Copyright not evaluated
Citation Дорожня карта з профілактики онкологічних гінекологічних захворювань в Сумській області : аналітичний звіт / Н. Д. Світайло та ін. Суми : Сумський державний університет, 2021. 65 с.
Abstract Дослідження бар’єрів у користуванні міськими і сільськими жінками послугами щодо профілактики та раннього виявлення онкогінекологічних захворювань у Сумській області здійснювалося Центром соціальних досліджень Сумського державного університету впродовж липня–жовтня 2021 року в межах «Ініціативи з розвитку університетських аналітичних центрів», яку впроваджує Міжнародний фонд "Відродження" в партнерстві з Ініціативою відкритого суспільства для Європи (OSIFE) та за фінансової підтримки Посольства Швеції в Україні. Динаміка показників онкогінекологічних захворювань за останні 5 років свідчить про зменшення профілактичних оглядів жінок, що негативно впливає на зростання випадків як дорічної летальності, так і занедбаності випадків. Спостерігається зростання темпів приросту випадків дорічної летальності та занедбаності щодо раку шийки матки, а також занедбаності щодо захворюваності на рак яєчників. Показники захворюваності, смертності від онкогінекологічних захворювань у м. Суми нижчі порівняно із районами області, що свідчить про нижчий рівень доступності медичних послуг у сільській місцевості. Лише 60% опитаних жінок регулярно проходять профілактичні гінекологічні огляди. Більшість опитаних бувають на прийомах у гінеколога один раз на рік (46,8%). Чим старша жінка, тим рідше вона звертається до спеціалістів або ж взагалі не відвідує консультацій. Рідше бувають на профоглядах або взагалі їх не проходять жінки з сіл та селищ. Професійність та уважність є головними чинниками при виборі гінеколога, проте майже кожна п’ята жінка вимушена вибирати гінеколога, керуючись близькістю до місця проживання. Жінки, які проживають у селі, частіше звертаються за усною консультацією і не проходять огляд на гінекологічному кріслі. Також рівень доходу жінок прямо пов’язаний з кількістю процедур, які вони проходять під час гінекологічних оглядів.
Исследование барьеров в пользовании городскими и сельскими женщинами услугами по профилактике и раннему выявлению онкогинекологических заболеваний в Сумской области осуществлялось Центром социальных исследований Сумского государственного университета на протяжении июля–октября 2021 года в рамках «Инициативы по развитию университетских аналитических центров», внедряемой Международным фондом "Возрождение" в партнерстве с Инициативой открытого общества для Европы (OSIFE) и при финансовой поддержке Посольства Швеции в Украине. Динамика показателей онкогинекологических заболеваний за последние 5 лет свидетельствует об уменьшении профилактических осмотров женщин, что отрицательно сказывается на росте случаев как дорической летальности, так и запущенности случаев. Наблюдается рост темпов прироста случаев доречной летальности и запущенности рака шейки матки, а также заброса заболеваемости раком яичников. Показатели заболеваемости, смертности от онкогинекологических заболеваний в г. Сумы ниже по сравнению с районами области, что свидетельствует о более низком уровне доступности медицинских услуг в сельской местности.
The study of barriers in the use of urban and rural women for the prevention and early detection of gynecological oncological diseases in the Sumy region was carried out by the Center for Social Research of Sumy State University during July-October 2021 within the framework of the "Initiative for the Development of University Analytical Centers" implemented by the International Renaissance Foundation in partnership with the Open Society Initiative for Europe (OSIFE) and with financial support from the Swedish Embassy in Ukraine. The dynamics of indicators of oncogynecological diseases over the past 5 years indicates a decrease in preventive examinations of women, which negatively affects the growth of cases of both Doric mortality and neglect of cases. There is an increase in the rate of increase in cases of pre-river mortality and neglect of cervical cancer, as well as an increase in the incidence of ovarian cancer. The morbidity and mortality rates from oncogynecological diseases in the city of Sumy are lower than in the districts of the region, which indicates a lower level of accessibility of medical services in rural areas.
Appears in Collections: Наукові видання (ІФСК)

Views

China China
1
Germany Germany
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
250
Sweden Sweden
994
Ukraine Ukraine
241
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
497
Unknown Country Unknown Country
1

Downloads

France France
1
Germany Germany
1
Netherlands Netherlands
248
Ukraine Ukraine
503
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1

Files

File Size Format Downloads
Svitailo_oncogynecological_diseases.pdf 2,52 MB Adobe PDF 755

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.