Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/86846
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Формування принципів переходу від деструктивного до трансформаційного лідерства
Other Titles Principles of transition from destructive to transformational leadership
Authors Shvindina, Hanna Oleksandrivna  
Балагуровська, І.
Білоцерківська, О.
Kvilinskyi, Oleksii Stanislavovych  
Keywords лідерство
трансформаційне лідерство
деструктивне лідерство
leadership
transformational leadership
destructive leadership
Type Article
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/86846
Publisher Сумський державний університет
License In Copyright
Citation Швіндіна, Г. О., Балагуровська, І., Білоцерківська, О., Квілінський, О. С. Формування принципів переходу від деструктивного до трансформаційного лідерства // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. 2020. № 4. С. 37−43. DOI: 10.21272/1817-9215.2020.4-4
Abstract В роботі узагальнено існуючі підходи до визначення трансформаційного лідерства та деструктивного лідерства. Також розглянуто особливості трансакційного лідерства, описано феномен псевдотрансформаційного лідерства та досліджено фактори, які впливають на формування конструктивного лідерства. Запропоноване розмежування ідей щодо стилів лідерства дало змогу описати та зіставити різні типи поведінки лідера, які безпосередньо впливають на результат діяльності організації. На прикладах синонімічних визначень деструктивного впливу описано декілька варіантів взаємодії лідера з членами команди та послідовниками. Численні роботи вітчизняних та закордонних вчених в сфері лідерства присвячені оцінці впливу лідерів на підлеглих та оточуючих. Останнім часом зросла цікавість до негативних наслідків лідерства, особливо які виникають внаслідок деструктивних дій. Така тенденція пов’язана з тим, що збиток, який виникає внаслідок дій деструктивних лідерів може бути таким, що його важко або неможливо відшкодувати. Іноді негативні наслідки дій таких індивідів стають причиною повного руйнування організаційної системи в цілому. В роботі висвітлено стратегії, які використовують ефективні лідери в своїй діяльності. Досліджено фактор Валленди, який є необхідною умовою для конструктивного лідерства. В роботі описано яким чином ця система сприйняття власної ефективності сприяє розвитку керованих систем. Дослідження спрямовано на співставлення існуючих наукових підходів до формування ідей про стиль лідерства, його деструктивну та конструктивну природу на основі глибинного контент-аналізу академічної літератури. В роботі описані ознаки, за якими можна ідентифікувати стиль лідера, від якого залежить ефективність роботи організації в цілому та сприятливий мікроклімат в колективі зокрема. В роботі здійснено порівняння та узгодження термінів, які відносяться до негативних проявів лідерства, серед яких виявлено підходи до визначення «деструктивного лідерства», що й досі не є сталим, запропоновані подальші напрямки досліджень.
Current trends in the development of organizational units, enterprises and entrepreneurship push decisionmakers to find new ways to influence subordinates and teams. Researchers and scientists of the world in the process of analysis and evaluation of success and competitiveness of countries, industries, manufacturers, or certain organizations rely on the concept of leadership. They emphasize the importance of its impact on the development of a particular economic unit. At the current stage of globalization and interpenetration of cultures, approaches to identifying and choosing an effective leader are also changing. To date, the existence of at least two types of leadership is recognized: transactional and transformational. At the same time, transformational leadership stimulates the most dynamic growth of economic indicators of the organization. The lack of empirical research to identify types of leadership in the national literature, the instability of the terms of leadership, the need for a new type of leaders at different levels in the country preconditioned this study. Particular attention is paid to the phenomenon of destructive leadership, which is recognized by researchers as a common phenomenon. However, this term is not stable, so the authors compared the terms that are close or related to the negative manifestations of leadership, proposed further areas of terminology research in this area. This article summarizes the main scientific approaches to the formation of ideas about leadership style, its destructive and constructive nature, presents the existing provisions in the academic literature, proposes the principles of transition to a culture of transformational leadership.
Appears in Collections: Вісник Сумського державного університету. Економіка

Views

Australia Australia
1
China China
1
Finland Finland
94
Greece Greece
609
Lithuania Lithuania
1
Poland Poland
1
Romania Romania
1
Ukraine Ukraine
9421
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
4353
Unknown Country Unknown Country
1

Downloads

Canada Canada
407
Finland Finland
1
Germany Germany
402
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
1
Poland Poland
1
Sweden Sweden
4352
Ukraine Ukraine
9423
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
4358

Files

File Size Format Downloads
Shvindina_leadership.pdf 844,82 kB Adobe PDF 18947

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.