Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/86868
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Інформаційна технологія виявлення нечітких дублікатів текстів програмного забезпечення
Other Titles Information Technology for Detecting Fuzzy Duplicates in Source Code
Authors Пільгуй, І.І.
Keywords нечіткі дублікати коду
нечеткие дубликаты кода
fuzzy code duplicates
абстрактне синтаксичне дерево
цифровий відбиток
алгоритм winnowing
Type Masters thesis
Date of Issue 2021
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/86868
Publisher Сумський державний університет
License Copyright not evaluated
Citation Пільгуй, І.І. Інформаційна технологія виявлення нечітких дублікатів текстів програмного забезпечення [Текст]: робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра; спец.: 122 - комп`ютерні науки (інформатика) / І.І. Пільгуй; наук. керівник Б.О. Кузіков. - Суми: СумДУ, 2021. - 34 с.
Abstract Проведено аналіз літератури, методів та інструментів, які дозволяють виявити дублікати текстів програмного забезпечення у великих проектах та у студентських роботах, що використовують різні підходи, заснованих на метриках, узгодженні шаблонів послідовності токенів, аналізі абстрактного синтаксичного дерева (AST) або графа залежностей програми (PDG). У даній роботі описано та реалізовано технологію виявлення дублікатів засновану на абстрактному синтаксичному дереві, обчислюючи хеш-значення вузлів синтаксичного дерева та порівнюючи їх. Для оптимізації використаної пам’яті було застосовано алгоритм Winnowing. Дана розробка дозволяє виявляти дублікати коду студентських робіт в автоматичному режимі, на різних мовах програмування з достатнім рівнем точності.
Appears in Collections: Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти (ЕлІТ)

Views

China China
1
Finland Finland
96
Greece Greece
215
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
107
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
425
Unknown Country Unknown Country
1

Downloads

France France
1
Lithuania Lithuania
1
Serbia Serbia
1
Ukraine Ukraine
851
United Kingdom United Kingdom
424
United States United States
426

Files

File Size Format Downloads
Pilhui_mag_rob.pdf 1,06 MB Adobe PDF 1704

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.