Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/87745
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Oxidative stress as a factor in the deterioration of oxygen transfer during exercise
Other Titles Окисний стрес як фактор погіршення перенесення кисню при фізичних навантаженнях
Authors Gunina, L.M.
Rybina, I.L.
Ataman, Yurii Oleksandrovych  
Voitenko, V.L.
ORCID http://orcid.org/0000-0002-6398-1016
Keywords physical activity
erythrocyte
shape
membrane
blood velocity
blood oxygen transport
lipid peroxidation
microcirculation
фізичні навантаження
еритроцит
форма
мембрана
швидкість кровообігу
киснетранспортна функція крові
перекисне окиснення ліпідів
мікроциркуляція
Type Article
Date of Issue 2021
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/87745
Publisher National Academy of Sciences of Ukraine, Bogomoletz Institute of Physiology
License Creative Commons Attribution 4.0 International License
Citation Oxidative stress as a factor in the deterioration of oxygen transfer during exercise / L. M. Gunina, I. L. Rybina, Yu. A. Ataman, V. L. Voitenko // Фізіологічний журнал. — 2021. — № 5. — С. 54-63.
Abstract Blood oxygen transport regulation by physical activity increase within training dynamics is provided with different mechanisms: from the quantitative and qualitative erythron restructure (including endogenous erythropoietin rise and main erythrocyte index shifts) to change in haemoglobin affinity to oxygen, its heterogeneous structure and blood flow growth as a result of endothelium hyperpolarisation. However, the erythrocyte itself remains a key performer in blood velocity control, due to its structure and functions. This review summarizes the data of modern scientific literature on the characteristics of erythrocytes, which make these cells one of the key links in the oxygen transport system of the blood. The focus on this property of erythrocytes during physical activity is based on the fact that the athlete’s muscles must be supplied with enough oxygen to ensure high performance. Specific training and extra-training factors affecting the content of erythrocytes have been determined. The membrane structure is treated as a significant erythrocyte part in determining its deformation and microvascular blood transport. Enzymes associated with the erythrocyte membrane and affecting cell viability and performance are described. Besides, it is stressed on monitoring erythrocyte indices via modern equipment and assessing lipid peroxidation, which leads to disorders in erythrocyte membrane structure and functions.
Регуляція киснетранспортної функції крові при зростанні інтенсивності фізичних навантажень у динаміці тренувального процесу забезпечується механізмами різного рівня: від кількісної та якісної перебудови еритрона, включаючи збільшення вмісту ендогенного еритропоетину та зрушень основних еритроцитарних індексів, до зміни спорідненості до кисню і гетерогенної структури гемоглобіну, а також пришвидшення кровообігу внаслідок гіперполяризації ендотелію. Однак, власне, еритроцит продовжує залишатися в полі зору дослідників як ключова фігура в регуляції швидкості кровообігу, що зумовлено структурно-функціональними характеристиками цієї високоспеціалізованої клітини. В оглядовій роботі узагальнено дані сучасної наукової літератури відносно тих характеристик еритроцитів, які роблять їх однією з ключових ланок киснетранспортної системи крові. Увага до цього аспекту властивостей еритроцитів при фізичних навантаженнях базується на потребі адекватного забезпечення працюючих м’язів спортсмена киснем для формування високого рівня фізичної працездатності. Визначено специфічні тренувальні та позатренувальні фактори, що впливають на вміст еритроцитів, розглянута структура еритроцитарної мембрани як найважливішої ланки, котра визначає такі важливі властивості еритроцитів, як здатність до деформації і ефективність переносу кисню по мікросудинах. Приділено увагу ферментам, асоційованим з еритроцитарною мембраною, які значною мірою впливають на життєздатність і функціональну повноцінність еритроцита. Акцент зроблено на необхідності моніторингу еритроцитарних індексів за допомогою сучасної автоматичної апаратури і оцінки вираженості процесів перекисного окиснення ліпідів, що призводить до порушення структурно-функціонального стану мембрани еритроцитів.
Appears in Collections: Наукові видання (НН МІ)

Views

Australia Australia
1
Chile Chile
1
Egypt Egypt
43418812
Finland Finland
1
Greece Greece
1
India India
1
Iran Iran
86837627
Ireland Ireland
245307
Japan Japan
1
Lithuania Lithuania
1
Singapore Singapore
21709406
South Africa South Africa
1
Sweden Sweden
1
Turkey Turkey
2549
Ukraine Ukraine
1589961
United Kingdom United Kingdom
818130
United States United States
17462951
Unknown Country Unknown Country
1589960
Uruguay Uruguay
1
Vietnam Vietnam
536

Downloads

China China
1
Egypt Egypt
1
Lithuania Lithuania
1
South Africa South Africa
1
Ukraine Ukraine
1
United Kingdom United Kingdom
818126
United States United States
86837623
Uruguay Uruguay
1
Vietnam Vietnam
1

Files

File Size Format Downloads
Gunina_et_al_Oxidative_stress_2021.pdf 745,36 kB Adobe PDF 87655756

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.