Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/87833
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Inheritance in the occupied territories and in the area of antiterrorism operation: the experience of Ukraine
Other Titles Спадкування на окупованих територіях в зоні антитерористичної операції: досвід України
Authors Honcharova, Alina Viacheslavivna  
Fursa, Y.
Kryzhevska, O.
Золота, Леся Володимирівна
Zolota, Lesya Volodymyrivna  
Zolota, Lesya Volodymyrivna
Hrybachova, Iryna Petrivna
Keywords heir
testator
inheritance
inheritance legislation
certificate of inheritance
egal regime
спадкоємець
спадкодавець
спадкування
спадкове законодавство
свідоцтво про право на спадщину
правовий режим
Type Article
Date of Issue 2022
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/87833
Publisher EDITORIAL PRIMMATE SAS
License Creative Commons Attribution 4.0 International License
Citation Goncharova, A., Fursa, Y., Kryzhevska, O., Zolota, L., & Hrybachova, I. P. (2022). Inheritance in the occupied territories and in the area of antiterrorism operation: the experience of Ukraine. Amazonia Investiga, 11(50), 55-65. https://doi.org/10.34069/AI/2022.50.02.6
Abstract The authors of this paper have covered the issues of the features of inheritance in the anti-terrorist operation zone and the occupied territories. The innovations that came into force in 2018 were taken into account. It is specified that the occupied territories in the Donetsk and Luhansk regions are recognized as parts of the territory of Ukraine, on which the armed formations of the Russian Federation and the occupation administration of the Russian Federation have established and exercise general control. Within the temporarily occupied territories, there is a special procedure for ensuring the rights and freedoms of the civilian population, determined by the legislation of Ukraine. Therefore, the procedure for registering inheritance is unchanged throughout Ukraine. The authors analyzed information on the procedure for obtaining inheritance under the law, by testament, and under an inheritance contract. Attention is focused on the fact that inheritance is a derivative way of the emergence of property rights, and universal legal succession – the transfer of the entire scope of rights, obligations, and items of property from the deceased to the heirs. Besides, timely and accurate fulfillment of their obligations allows formalizing the inheritance in time following the provisions of laws. Testamentary succession occurs if a deceased person drew up a testament before death, and the testament is valid. In its absence, inheritance occurs under the law. Hereditary succession takes place in the following cases: absence of the testament; invalidation of the testament; death of the heirs indicated in the testament before the opening of inheritance or their refusal to accept inheritance; the testator canceled a previously drawn up testament and did not leave a new one; the testament is judicially declared invalid; if the testament does not cover all the property belonging to the testator.
Автори цієї роботи висвітлювали питання особливостей спадкування в зоні АТО та на окупованих територіях. Були враховані нововведення, які набули чинності у 2018 році. Уточнюється, що окуповані території в Донецькій та Луганській областях визнаються частинами території України, на якій створені та здійснюють загальний контроль збройні формування Російської Федерації та окупаційна адміністрація Російської Федерації. У межах тимчасово окупованих територій діє особливий порядок забезпечення прав і свобод цивільного населення, визначений законодавством України. Отже, порядок оформлення спадщини незмінний на всій території України. Проаналізовано інформацію про порядок отримання спадщини за законом, за заповітом та за спадковим договором. Акцентується увага на тому, що спадкування є похідним способом виникнення права власності, а універсальне правонаступництво – це перехід всіх прав та обов’язків, речей, майна від померлого до спадкоємців. Крім того, своєчасне і точне виконання своїх зобов’язань дозволяє вчасно оформити спадщину відповідно до положень законодавства. Спадкування за заповітом настає, якщо померла особа перед смертю склала заповіт, і заповіт є дійсним. При його відсутності спадкування відбувається за законом. Спадкове правонаступництво має місце у випадках: відсутності заповіту; визнання заповіту недійсним; смерть зазначених у заповіті спадкоємців до відкриття спадщини або їх відмова від прийняття спадщини; заповідач скасував раніше складений заповіт і не залишив новий; заповіт в судовому порядку визнано недійсним;якщо заповіт не охоплює все майно, що належить заповідачеві.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІП)

Views

France France
1
Ireland Ireland
6779
Malta Malta
428730
Singapore Singapore
1
Ukraine Ukraine
51848
United Kingdom United Kingdom
25924
United States United States
857459
Unknown Country Unknown Country
51847
Vietnam Vietnam
195

Downloads

Canada Canada
1
China China
1
France France
1
Germany Germany
1
South Africa South Africa
1
Ukraine Ukraine
155537
United Arab Emirates United Arab Emirates
1
United States United States
857460
Vietnam Vietnam
1

Files

File Size Format Downloads
Honcharova_et_al_Inheritance_2022.pdf 357,93 kB Adobe PDF 1013004

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.