Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/87838
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Шляхи вдосконалення позааудиторної роботи студентів
Authors
ORCID
Keywords освіта
наука
навчальний процес
дистанційна форма
викладання навчальних дисциплін
образование
учебный процесс
дистанционная форма
преподавание учебных дисциплин
education
science
studying proccess
remote form
teaching of academic disciplines
електронне навчання
электронное обучение
e-learning
Type Book
Date of Issue 2022
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/87838
Publisher Сумський державний університет
License In Copyright
Citation Шляхи вдосконалення позааудиторної роботи студентів : матеріали ХІ Науково-методичної конференції, м. Суми, 19-20 травня 2022 р. / за заг. ред. Л. В. Однодворець. Суми : Сумський державний університет, 2022. 55 с.
Abstract Дистанційна освіта почала широко використовуватись в освітній практиці з появою інформаційно-комунікаційних технологій. Це дало змогу здобути вищу освіту людям, які проживали у віддалених куточках нашої країни, за кордоном, або мали обмежені можливості пересування. Увесь навчальний процес був переведений в online режим. Дистанційне навчання сприяє виникненню потреби у отриманні знань, умінь і навичок; дозволяє розвинути творчі і дослідницькі якості; сприяє розвиненню наряду зі спеціалізованими soft skills – навичок.
Appears in Collections: Матеріали конференцій

Views

Côte d’Ivoire Côte d’Ivoire
1
Germany Germany
1
Ireland Ireland
55508
Singapore Singapore
1
Switzerland Switzerland
1
Ukraine Ukraine
46125662
United Kingdom United Kingdom
18584671
United States United States
169182944
Unknown Country Unknown Country
18584669

Downloads

Czechia Czechia
1
Estonia Estonia
1
Finland Finland
16846
France France
663096
Ireland Ireland
1
Switzerland Switzerland
1
Turkey Turkey
1
Ukraine Ukraine
169182943
United Kingdom United Kingdom
3209455
United States United States
252533459
Unknown Country Unknown Country
18584670

Files

File Size Format Downloads
Conf_е-learning_2022.pdf 1,56 MB Adobe PDF 444190474

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.