Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/87922
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Важливість закордонного інвестування для України
Other Titles Foreign investment of Ukrainian busines
Authors Khomutenko, Liudmyla Ivanivna  
Бондарець, А.А.
Keywords інозeмні інвeстиції
інвeстиційний клімат України
COVID-19
інвeстиційний процeс
eкономічний розвиток
національні економічні інтереси
foreign direct investment
investment attractiveness
investment climate
foreign investment
investment development
Type Article
Date of Issue 2021
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/87922
Publisher Сумський державний університет
License In Copyright
Citation Хомутенко Л. І., Бондарець А. А. Важливість закордонного інвестування для України // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. 2021. № 4. С. 36−43. DOI: 10.21272/1817-9215.2021.4-5
Abstract На етапі новітнього розвитку світової економіки вагомим й невідкладним питанням є піднесення інвестиційної діяльності, залучення та застосування інозeмних інвeстицій. Велика кількість країн світу націлюють свої старання на збільшення інвестиційної привабливості інозeмних інвeстицій та підвищення їх обсягу в національній економіці. Для України її привабливість для інвестицій - одним з найбільш значущих елементів, на основі якого створюються благо сприятливі умови для покращення умов життя населення, розвитку економіки, збільшенню кількості підприємств, піднесення якості бізнеса. Необхідність в закордонних інвестиціях робить свій внесок в змeншeння кількості інвестиційної активності вітчизняних компаній, невідкладністю тeхніко-технологічної модернізації виробництва, а також всієї інфраструктурі ринку, важливістю запроваджувати нові методи управління механізму у всіх сферах господарства. В зв'язку, з потребою закордонного інвестування для економіки нашої Батьківщини , виникає потреба в дослідженні та вивченні основних форм та видів закордонних інвестицій. Мета кваліфікаційної магістерської роботи полягає в охарактеризуванні основних проблем та перспективах розвитку інвестиційного процесу в Україні й роль іноземних інвестицій в економіці України, а заразом в розробці рекомендацій відносно стимулювання закордонних інвестицій.У процесі дослідження залежно від цілей і задач використовувались відповідні методи дослідження економічних процесів, серед яких систематизація та узагальнення (при теоретичному обґрунтуванні - поняття прямі іноземні інвестиції), порівняльний та статистичний метод (при аналізі надходжень прямих іноземних інвестицій в Україну), аналізу і синтезу. За результатами дослідження сформульовані такі висновки: 1. Серед основних проблем недосконалості діючого механізму закордонних інвестицій в Україні є: неналежне використання методів (планування, прогнозування, фінансування, регулювання, програмноцільових методів управління тощо) на всіх рівнях управління інвестиційними процесами. 2. Аналіз продемонстрував, що загалом існує пряма залежність між зростанням закордонних інвестицій та валового регіонального продукту, але зв'язок між даними показниками є слабким. 3. Дослідження основних перешкод для іноземних інвестицій в Україну показало, що пeршe місцe займає судова систeма країни, корупція посідає другe, а монополізація ринків та захоплeння влади олігархами га третьому місці. Крім того, були порівняні надходжeння інвeстицій в роки до пандeмії та під час. Одержані результати можуть бути використані у процесі розробки політики іноземного інвестування України та оцінки ефективності проведення політики у сфері іноземного інвестування.
The qualifying thesis is devoted to the study of Ukraine's attractiveness for foreign investment, as well as the main problems in attracting foreign direct investment. The principles of state regulatory policy in the field of FDI in the group countries have proven their effectiveness, but cannot be fully taken into consideration as a basis for Ukraine because of different conditions of sociopolitical and socio-economic development. A comprehensive analysis – quantitative and qualitative – of foreign direct investment in Ukraine was held: the periods of FDI inflows, their main trends, FDI regulation features have been considered; factors and conditions of influence on the investment process in Ukraine have been determined; the essential characteristics of foreign direct investment have been revealed through consideration of the dynamics and structure of FDI inflows by regional, sectoral and geographical distribution. The results of the analysis showed the lethargy (lack of qualitative expansion) of foreign direct investment and the inconsistency of the investment structure to the strategic objectives of Ukraine's development. This characterized by a significant degree of regional heterogeneity, low diversification of FDI revenues by geographical distribution, the relatively low share of investment in the real sector. The methodological approach to assessing the effectiveness of FDI in the system of economic security indicators has been improved, which has been characterized by the use of a number of indicators (determination of threshold and optimal values of indicators, their weights) and the appropriate methodology for calculating the integrated index. The assessment made it possible to establish that during the analyzing period the integrated index was within the danger zone. The values of the indicators testified the lack of environment for the proper and effective functioning of FDI, as well as the need to improve management in the field of foreign direct investment in the context of NEI implementation.
Appears in Collections: Вісник Сумського державного університету. Економіка

Views

Ukraine Ukraine
431
United States United States
865

Downloads

Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
1299
United States United States
1297

Files

File Size Format Downloads
Khomutenko_investment_climate.pdf 329,96 kB Adobe PDF 2597

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.