Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/87986
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Особливості репаративної регенерації щурів та зміни рівня макроелементів травмованих довгих трубчастих кісток в умовах впливу протипухлинних хіміопрепаратів
Authors Riabenko, Tetiana Vasylivna  
ORCID http://orcid.org/0000-0003-2740-389X
Keywords репаративна регенерація
репаративная регенерация
reparative regeneration
протипухлинні хіміопрепарати
противоопухолевые химиопрепараты
antitumor chemotherapy drugs
мінералізація
минерализация
mineralization
Type Conference Papers
Date of Issue 2021
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/87986
Publisher Міжнародний центр наукових досліджень, Вінниця, "Європейська наукова платформа"
License Copyright not evaluated
Citation Рябенко Т. В. Особливості репаративної регенерації щурів та зміни рівня мікроелементів травмованих довгих трубчастих кісток в умовах впливу протипухлинних хіміопрепаратів // Здобутки та досягнення прикладних та фундаментальних наук XXI століття: матеріали II Міжнародної наукової конференції, м. Рівне, 5 листопада 2021 р. : у 3-х т. Т. 3 / Міжнародний центр наукових досліджень. Вінниця: Європейська наукова платформа, 2021. С. 65–66. DOI: 10.36074/mcnd-05/11/2021 (дата звернення:15.06.2022).
Abstract Протипухлинні хіміопрепарати сповільнюють формування кісткового регенерату в ділянці дефекту та спричиняють порушення фосфорнокальцієвого обміну травмованої кістки. Це проявляється затримкою процесів диференціації новоутвореної кісткової тканини в регенераті, зниженням інтенсивності мінералізації органічного матриксу в ділянці дефекту, у материнській кістці і на її межі з регенератом. Найбільш негативний вплив серед протипухлинних хіміопрепаратів на процеси репаративної регенерації та мінералізацію мають доксорубіцин та метотрексат.
Appears in Collections: Наукові видання (НН МІ)

Views

Ireland Ireland
993
Ukraine Ukraine
88987
United Kingdom United Kingdom
6528
United States United States
46268

Downloads

Ireland Ireland
1
Ukraine Ukraine
24127
United States United States
13054

Files

File Size Format Downloads
Riabenko_fracture_mineralizatia_antitumor_chemotherap.pdf 1,09 MB Adobe PDF 37182

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.